Enda en person smittet av farlig bakterie i sjøen

VIS FORSIKTIGHET: Tre eldre kvinner fra Bærum har fått alvorlige infeksjoner etter å ha badet i sjøen. Smittevernlege Bjørg T. Dysthe i Bærum kommune ber eldre ta forhåndsregler før de legger på svøm. Folk med nedsatt immunforsvar og åpne sår bør være forsiktige med å bade i sjøen når det er så varmt i vannet som nå.

VIS FORSIKTIGHET: Tre eldre kvinner fra Bærum har fått alvorlige infeksjoner etter å ha badet i sjøen. Smittevernlege Bjørg T. Dysthe i Bærum kommune ber eldre ta forhåndsregler før de legger på svøm. Folk med nedsatt immunforsvar og åpne sår bør være forsiktige med å bade i sjøen når det er så varmt i vannet som nå. Foto:

En 87 år gammel kvinne fra Bærum er lagt inn på Ullevål sykehus etter at hun er blitt alvorlig syk av Vibrioinfeksjon.

DEL

Bærums-kvinnen ble syk etter å ha badet på Killingen ved Bygdøy. I tillegg til tilfellet som er bekreftet i dag er fra før to eldre kvinner tidligere lagt inn på sykehus med vibrioinfeksjon.

Bakterien kan gi alvorlig sårinfeksjon og blodforgiftning.

– Kvinnen som nå ligger på Ullevål, hadde sår da hun badet på Bygdøy. Meldingene fra Ullevål sykehus sier at hun er på bedringens vei, forteller smittevernlege Bjørg T. Dysthe i Bærum kommune.

Kvinnen ble først lagt inn på Bærum sykehus, men tilstanden var så alvorlig at hun ble flyttet over til Ullevål sykehus.

Det er spesielt eldre personer og personer med nedsatt immunforsvar eller leversykdom som er utsatt. Men alle med store åpne sår som er utsatte, bør også være forsiktige med å bade.

LES OGSÅ:

Nytt tilfelle av alvorlig Vibrioinfeksjon 

Kvinne innlagt på sykehus med infeksjon etter bading

Syk etter sår på leggen

Det forrige tilfellet i Bærum var en 69 år gammel kvinne som forrige onsdag ble innlagt på sykehus med en alvorlig infeksjon.

Tirsdag 19. juli ble en annenkvinne innlagt på sykehus med vibrioinfeksjon etter å ha badet ved Holtekilen. Bærum kommune har opplyst at kvinnen ble infisert gjennom et sår på leggen.

Også i Moss er en eldre kvinne innlagt på sykehus med samme sykdom og skal ha fått infeksjon etter bading.

Kommuneoverlegens tips:

  • Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.
  • Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.
  • Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.

Vurderer skilting på strender

– Hvorfor setter ikke kommunen opp skilt og advarer folk mot infeksjonsfaren på strendene i Bærum?

– Vi har så langt valgt å informere gjennom mediene og på kommunens nettsider. Vi ønsker ikke å frata folk badegleden, men vi har skilting oppe til vurdering. Vi må huske at det er spesielt eldre mennesker, personer med nedsatt immunforsvar og de som har åpne sår, som er utsatt for denne type infeksjon, sier Dysthe.

Hun forteller at kommunen vurderer å sette opp flere dusjer på strendene slik at folk kan skylle seg etter å ha badet.

– Det er viktig at alle med åpne sår dekker disse og skyller seg godt etter å ha vært i vannet, sier Dysthe.

Tirsdag formiddag skal smitteoverlegen i Bærum på et møte hos Folkehelseinstitiuttet hvor nasjonale tiltak skal diskuteres.

Trives i varmt sjøvann

Vibriobakterier trives i varmt sjøvann med lavt saltinnhold, altså brakkvann. Det er ikke ofte mennesker blir syke av denne bakterien, men det er et kjent fenomen i Sør-Sverige og i baltiske land.

De høye sjøtemperaturene som har vært i Oslofjorden denne sommeren har ført til en økt risiko for infeksjonen.

Symptomer på infeksjonen er at du vil få høy feber, føle deg uvel, og ha influensalignende symptomer.

Bading i ferskvann er ikke forbundet med risiko for infeksjon med vibriobakterier.

Artikkeltags