«Smilefjesordningen» for serveringssteder trådte i kraft 1. januar 2016. Ordningen er blitt godt innarbeidet og forstått.

Det fleste av oss tar vel helt automatisk en liten titt på smilefjesplakaten fra Mattilsynet som henger på eller ved inngangsdøren til kafeer og restauranter.

Symbolene smilefjes, strekmunn eller sur munn gir oss enkel og grei informasjon om hvordan serveringsstedet ivaretar myndighetenes mange og strenge krav til matsikkerhet.

For pleie- og omsorgstjenestene Bærum kommune leverer til sine innbyggere finnes det, som i serveringsbransjen, et tilsvarende villnis av lover og regler som skal etterleves.

Fra 1. januar 2021 er derfor alle kommuner pålagt å ha et internkontrollsystem som sikrer at innbyggerne mottar de tjenester de har krav på etter lov og forskrift.

Hensikten er å oppdage problemer og lovstridige forhold, og korrigere disse, før det skjer ulykker eller oppstår andre uheldige situasjoner.

Det er imidlertid en vesentlig forskjell – i pleie- og omsorgssektoren finnes det ikke et offensivt Mattilsyn som titt og ofte kommer både på meldte og uanmeldte besøk for å sjekke at «ting er på stell».

Statsforvalteren, som skal ha tilsyn med at landets kommuner følger lover og regler, har nok en del å lære av sine kolleger i Mattilsynet. Internkontrollordningen i kommunesektoren er i stor grad basert på at kommunene kontrollerer seg selv.

Med utgangspunkt i de tragiske hendelsene Budstikka har dokumentert den siste tiden, mener Pensjonistpartiet at pleie- og omsorgstjenestene i Bærum bør vurdere om de skal følge i fotsporene til andre bedrifter og organisasjoner som ønsker å bedre sitt omdømme.

Pensjonistpartiet i Bærum mener ISO-sertifisering er en god idé.

En anerkjent og velprøvd måte å demonstrere at man tar kvalitet på alvor, er å engasjere en uavhengig sertifiseringsinstans til å bevitne at det kvalitetsledelsessystemet man benytter, oppfyller kravene i en nasjonal eller internasjonal kvalitetsstandard (for eksempel ISO 9001).

Det ISO-sertifikatet man oppnår, vil fortelle omverdenen, på samme måte som smilefjesplakaten fra Mattilsynet, at organisasjonen/ bedriften har «orden i sysakene».

Rammeverket for sertifisering er på plass. En internasjonal kvalitetsstandard er utarbeidet og godt innarbeidet. «NS‑EN 15224:2016 ‑ Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgstjenester» inkluderer kravene i den generelle kvalitetsstandarden ISO 9001 samt de tilleggskrav, spesifikasjoner og fortolkninger som er relevante for helse- og omsorgstjenester.

Les også

Hva med internkontrollen i pleie og omsorg?

Hvis Bærum kommune velger å sertifisere pleie- og omsorgstjenestene, vil dette sertifikatet (i tillegg til å dokumentere kvalitet) også være et viktig bevis på at kommunen jobber aktivt og systematisk for å møte innbyggernes krav og forventninger til bruker­tilfredshet.

Pensjonistpartiet i Bærum mener ISO-sertifisering er en god idé. Den formidable innsatsen ansatte i Bærums pleie- og omsorgssektor gjør for at våre eldre og pleietrengende skal ha det best mulig, fortjener ikke å belønnes med stadige oppslag om uønskede hendelser i Budstikka.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00