Da er du medansvarlig for tap av Norges beste matjord på Smiejordet ved Fossum.

På kommunestyremøtet 30. april stemte Høyre og Arbeiderpartiet for å regulere 50 mål av Smiejordet til idrett, hvorav 24 mål til kunstgressbaner bygget opp av plast og gummigranulater.

Ungdom har nettopp gjennomført klimastreik. De husker at kyr måtte slaktes på grunn av mangel på for og forstår at en dag kan klimaendringen også medføre mangel på mat til mennesker. Ungdommene sa klart ifra at voksne med makt må ta fremtiden på alvor.

LES OGSÅ: Idrettsglede og dyrket mark på Fossum

Høyre og Arbeiderpartiet viser ingen respekt for barn og unge når de nå vedtar å ødelegge god matjord for et idrettsanlegg. Nedbygging av matjord er et svik mot kommende generasjoner.

Hva kan dere som stemmer Høyre og Ap gjøre?

Jo, gå til deres politikere og si nok er nok! Matjord vil vi fortsatt ha i Bærum. Vi prioriterer matsikkerhet fremfor kunstgressbaner!

Be politikerne om å endre sin beslutning. «Den klokeste gir seg» – «det er ingen skam å snu».

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

La demokratiet i Norge være basert på ærlighet og respekt hvor en «klimaklok kommune» ikke kan bygge ned matjord!