Asker er en av kommunene som lot seg lokke til å være med på en strategi for «mikromobilitet» og sparkesykler med Ruter som tilrettelegger.

Samarbeidet er nå etter to år oppe for evaluering, og kommunestyret skal beslutte om samarbeidet skal fortsette.

I saksfremlegget for utvalgsmøtet kan man lese om pengebruken. Det opplyses at det er brukt over 6 millioner kroner, hvorav 5,4 millioner direkte til Tier.

I tillegg kommer tiden kommunens og Ruters administrasjon har brukt på dette.

Vi bruker altså store midler på å subsidiere et tilbud som er direkte skadelig for folkehelsen fordi færre går og sykler, og som uthuler kollektivtilbudet ved at færre tar bussen.

50 prosent av brukere er under 25 år, og det har vært altfor mange alvorlige ulykker. Sparkesyklene tar fellesareal, er til hinder for svaksynte og forsøpler det offentlige rom når de slenges her og der.

De selges inn som «grønn mikromobilitet» fordi de drives med strøm og batteri. Bør ikke strømmen brukes på fornuftige ting?

Og hva med natur- og menneskelige ressurser som skades i produksjon av batteriene? Disse produktene er i sum alt annet miljøvennlige.

I løpet av og etter pandemien har reisevanene endret seg, og den positive trenden med mindre bilkjøring til byene er erstattet av vekst. Flere har hjemmekontor og skal bare på kontoret noen dager i uka. Da er det lett å velge bilen.

Behovet for fleksible månedskort meldte seg siden enkeltbilletter er dyrt. København skjønte dette tidlig og lanserte et fleksibelt månedskort allerede i juni 2021. Og Vy kom i gang med sin «smartpris»-billett vinteren 2022.

Hensikten er at flest mulig skal la bilen stå. Logikken er enkel: Du kan trygt kjøpe enkeltbillett – det er dyrt i starten, men prisen vil aldri overstige månedskort.

Ruter kom så omsider med sin «Reis» som skulle være svaret på fleksible månedskort. Ruter presenterer det med «Jo mer du reiser, desto større blir rabatten». Det stemmer, men rabatten stanser på 40 prosent.

Hvorfor kunne ikke Ruter gjort som Vy og besluttet at enkeltbillett aldri blir dyrere enn månedskort?

Da vil det fort bli dyrt hvis man kjøper flere enkeltbilletter enn man først hadde trodd.

La oss si du ender opp med enkeltbillett 20 dager i måneden tur/retur Asker til Oslo, da blir totalen 1.991 kroner. Månedskortet ville ha kostet 1.512 kroner, altså 479 kroner mindre.

Hvorfor kunne ikke Ruter gjort som Vy og besluttet at enkeltbillett aldri blir dyrere enn månedskort? Det sannsynlige utfallet vil da være at flere lar bilen stå og flere ville tatt kollektivt.

Det ville også blitt mer attraktivt å sykle til jobb de dagene det passer best, og tatt kollektivt resten.

Kort sagt: Det ville blitt et fleksibelt månedskort.

Les også

Fjern sonegrensene og senk prisen på månedskortet

Ruter og flere politikere hevder nå at «Reis» gir billigere billetter. Men prisen på enkeltbillett har nesten doblet seg på 15 år, og prisen på månedskort har også gått kraftig opp.

Det blir som når en butikk setter opp prisen på varen i forkant av et salg. Dette kalles villedende markedsføring og er ikke greit.

Hvor mye ressurser har Ruter brukt på teknoeventyrene sine og avdeling for «radikale innovasjoner» med uttesting av førerløse kjøretøy og tilrettelegging for elmopeder? Flygende elektriske passasjerdroner blir fort det neste de bruker ressurser på.

Det er på tide at Ruter igjen fokuserer på samfunnsoppdraget, og kanskje må noen politikere minne dem på hva det er.