Strømprisen øker nå kraftig her og der. På Helsetbanen ved Bærums Verk finnes fire høye lysmaster med flomlys som lyser opp banen akkurat nå kl. 22.25.

Et dårlig eksempel, og strømsløsing, og ingen barn og ungdom trener fotball så sent på kvelden.

Dette er skammelig ukontrollert av relevante ansvarlige kommuneansatte. Jeg krever handling omgående. Dette er ikke akseptabelt.

Ber finansministeren sørge for strømstøtte til hytter