Beboere i de kommunale utleieblokkene Skytterdalen15 og 17 fortalte om hyppige besøk av politi. På egne og barnas vegne bekymret de seg for forholdene som måtte ligge til grunn for dette nærværet.

Politiet ønsket imidlertid ikke å bidra til å dokumentere situasjonen i Skytterdalen med sine utrykningstall.

Nei til avisa, ja til politikerne

Men da Bærumspolitikerne senere spurte etter samme tall, fikk de dem utlevert, og disse er referert etter møte det kommunale utvalget for Bistand og omsorg denne uken.

Tallene viser at beboerne har rett i sine antagelser: Politiet har registrert økning i utrykninger frem til og med 2015.

2012: ca 35 oppdrag

2013: 51 oppdrag

2014: 71 oppdrag

2015: 101 oppdrag

2016 later til å ha vært et roligere år: 56 oppdrag til nå. Om tendensen vedvarer antar politiet de vil få «opp mot 64» turer til disse adressene totalt i år, ned 35 prosent fra året før.

Frykt for stigmatisering

Visepolitimester Terje Nybøe utdyper i et leserinnlegg i Budstikka hvorfor han nølte med å gi ut tallene: Frykt for å stigmatisere beboere både i de kommunale blokkene og resten befolkningen i den lille dalen.

– Noen ville endog kunne hevde at opplysninger fra politiet kunne bidra til en negativ markedsverdi for et område, selv om dette ikke vil være tungtveiende for politiet. Det er uansett mange hensyn som skal vektes ved vurderingen, skriver han, om forespørselen han fikk fra Budstikka første uken i september.

Les hele innlegget til Terje Nybøe her: Politiet og Skytterdalen

Visepolitimesteren har nå også besøkt Skytterdalen for første gang, og «fornyet kontakt med Bærum kommune om de to aktuelle blokkene».

– Regelverket i politiregisterloven har unntak for taushetsplikt blant annet overfor offentlige organer i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi vil i fortsettelsen således gi relevante og nødvendige opplysninger til kommunen.

LES OGSÅ: Symbolsk million til Skytterdalen