I retten innrømmet mannen at han hadde tatt seg inn via en garasjeport for å få tilgang til mulige verdigjenstander.

Men på første forsøk fant han ingenting av interesse, derfor hoppet han over skilleveggen til nabogarasjen. Der forsøkte han å tyvkoble en bil, men mislyktes med dette. I stedet tok han med seg et vognkort og en hagesaks, og gikk sin vei en augustettermiddag i fjor.

Ettersom det også ble fremlagt overvåkningsbilder fra en dagligvarebutikk i nærheten av åstedet for garasjebrekket, valgte 35-åringen å erkjenne tyveriet.

Men mannen erkjente ikke straffskyld for hverken innbrudd eller forsøk på tyveri av bilen. I retten forklarte han at han kun så etter røyk i bilen, men dommerne fant det uforståelig at dekselet på rattstammen var fjernet dersom formålet var å få tak i sigaretter.

«Svært demontert» garasjeport

Om garasjeporten forklarte 35-åringen at den sto åpen og at skadene på porten må ha kommet av at den var dårlig satt sammen. Men politiets bilder fra stedet viste, ifølge dommen mot mannen, en «svært demontert» garasjeport.

– Dersom garasjeporten var åpen, slik tiltalte hevder, fremstår det som uforståelig for retten at det å åpne den har ført til resultatet slik som fremgår av bildene, skriver dommerfullmektig Jon Christian Ceccaroli Syvertsen i den ferske domsavsigelsen.

Hverken han eller noen av de to meddommerne mente tiltaltes forklaring på dette punktet heller var troverdig.

Kreative forklaringer

I tillegg til innbruddet i garasjen, sto mannen tiltalt i Asker og Bærum tingrett for flere sykkeltyverier, oppbevaring av narkotika, besittelse av annen persons uåpnede post og besittelse av en stjålet moped.

I dommen mot 35-åringen fremgår det at hans forklaringer om de ulike forholdene er mange og kreative, men at retten gjennomgående ikke festet lit til hans versjoner av de ulike forholdene.

LES OGSÅ: Tobakkstyv dømt i sitt sjette land

Aktor la ned påstand om fengsel i syv måneder, hvor deler av straffen var en fellesstraff med tidligere betinget dom. Men dommerne i tingretten endte på at 35-åringen, som er straffedømt en rekke ganger tidligere, skulle idømmes en straff på 120 dager ubetinget fengsel. I tillegg må han betale 3.205 kroner i erstatning til bileieren.