Trygger skoleveien med «hjertesone»

STØTTER TILTAKET: Mor Marte Skjenstad slipper heretter av barna med barna Lotte Sofie og Jonathan på droppsonen.

STØTTER TILTAKET: Mor Marte Skjenstad slipper heretter av barna med barna Lotte Sofie og Jonathan på droppsonen. Foto:

Tobarnsmor June Egseth (41) er svært fornøyd med at Skui skole har fått både en såkalt hjertesone og en trygg droppsone. – Vi ønsker å få det mest mulig bilfritt rundt skolen, sier hun.

DEL

Med kampanjen Trygg skolevei vil trafikkutvalget ved FAU på Skui skole trygge skoleveien ved å etablere en «hjertesone» rundt skolen og en «droppsone» for foresatte som kjører barna.

Hjertesonen handler om å skape bilfrie områder rundt skolen og å sikre skoleveien. Foreldrene slipper av barna 350 meter fra skolen og barna går herfra.

LES OGSÅ: La bilen stå – lær barna å gå 

Mest mulig bilfritt

– Vi ønsker at flest mulig barn og unge går eller sykler til skolen. Målet er at det skal være mest mulig

PÅ MED REFLEKS: – Vi ønsker at flest mulig elever skal gå eller sykle til skolen, sier June Egset. Her får datteren Marte Norseth (9) refleks.

PÅ MED REFLEKS: – Vi ønsker at flest mulig elever skal gå eller sykle til skolen, sier June Egset. Her får datteren Marte Norseth (9) refleks. Foto:

bilfritt i hjertesonen og at flest mulig velger sunne og miljøvennlige løsninger. Det er fint hvis barna kan gå eller sykle i stedet for å bli kjørt. De har i tillegg godt av litt frisk luft og bevegelse om morgenen, sier representant fra utvalget, June Egseth som sammen med Toril Sleteng er ildsjeler bak prosjektet.

Noen elever må likevel bli kjørt, derfor har utvalget fått etablert en droppsone utenfor Coop på Skui som ligger rundt 150 meter fra skolen.

– Det er det alternativet vi ser er det tryggeste, sier Egseth.

LES OGSÅ: – Fint at politiet passer på oss 

Første skole i Bærum

June Egseth har vært med på flere befaringer med kommunen for å finne løsninger. I juni foretok hun også en trafikktelling.

– Jeg kom til ca. 190 biler som kjørte inn på området her mellom 7.30 og 8.35. Det skaper mange trafikkfarlige situasjoner. Nå på høsten blir det også dårligere sikt og ofte veldig kaotisk.

Tiltaket er det første av sitt slag i Bærum, og er et samarbeid med Coop, Asker og Bærum trafikksikkerhetsutvalg, skolen og trafikkutvalget ved FAU på Skui.

– Det pågår nå en kartlegging av egnethet ved den enkelte Bærums-skole med sikte på å få til dette på flere skoler, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune.

LES OGSÅ: Styrer trafikk på skoleveien 

Artikkeltags