Skip to main content

Vurderer flere digitale foreldremøter etter pandemien

Viktoria Stray fra Bekkestua er førsteamanuensis på UiO og forsker ved Sintef Digital. Hun er ekspert på digitale møter – som i visse tilfeller fint kan avholdes mens døtrene suser ut og inn av «møterommet».

Viktoria Stray fra Bekkestua er førsteamanuensis på UiO og forsker ved Sintef Digital. Hun er ekspert på digitale møter – som i visse tilfeller fint kan avholdes mens døtrene suser ut og inn av «møterommet». 

Foto: TRINE JØDAL

– Folk har det jo travelt, sier rektor Britt Eia på Storøya skole. Hun mener digitale foreldremøter kan være et greit alternativ også i fremtiden. 

Digitale møter mellom foreldre og skoler har stort sett vært eneste alternativ i koronatiden. Kanskje kan det også bli ett av alternativene i fremtidens skole. 

På Storøya skole i Bærum har rektor Britt Eia og hennes stab evaluert bruken av digitale foreldremøter. 

– Et greit alternativ. Vi ser at foreldre har en travel hverdag. Dessuten kan det være godt å sette seg ned begge to. Det er jo ikke 100 prosent oppmøte på vanlige møter. Kanskje det er lettere å nå folk digitalt, sier hun. 

Rektor Britt Eia på Storøya skole ser både fordeler og ulemper med digitale foreldremøter i skolen. De gode vurderer hun å ta med seg videre.

Rektor Britt Eia på Storøya skole ser både fordeler og ulemper med digitale foreldremøter i skolen. De gode vurderer hun å ta med seg videre. 

Foto: TRINE JØDAL

På Storøya har noen møter vært av Teams-typen, med mulighet for toveiskommunikasjon. Andre har vært innspilt på forhånd og delt med foreldre, slik at de har kunnet se når det passer dem. 

– Vi vil ikke bort fra fysiske møter, de er verdifulle, men vi drøfter videre. Dette er veldig interessant, mener Eia. 

Slippe kamera

Viktoria Stray fra Bekkestua har forsket mye på møter via skjerm. Hun er førsteamanuensis på UiO og for Sintef Digital. 

Stray tenker skoleverket fint kan beholde digitale møter som del av sitt repertoar, så lenge de velger de rette møtene. 

Hun er overbevist om at pandemien har endret vanene våre såpass at det heretter vil være naturlig å spørre: Skal vi ha dette møtet fysisk, eller digitalt? 

– Det som egner seg digitalt, er når man først og fremst skal ha ut informasjon til mange, sier Stray. 

Da tenker hun foreldrene ikke trenger å ha på kamera. De kan velge å lytte mens de rydder huset eller ligger på sofaen om de vil. Da er terskelen lav for at mange vil delta. 

I denne møtegenren kan det være lettere digitalt enn fysisk å leie inn foredragsholdere, eller invitere store mengder foreldre – kanskje til og med fra flere skoler. 

– Så kan man kjøre møtet som et webinar, med en egen fasilitator som følger med på chatten, hvor foreldre kan stille spørsmål, sier Stray. 

Er det lange møter, påpeker Stray at møteholder må legge inn pauser, også i digitale møter. 

Møter som egner seg mye dårligere digitalt, er typisk utviklingssamtaler – hvor man kanskje skal ha en litt vanskelig prat – eller møter hvor mye av poenget er at foreldregruppen skal bli litt kjent med hverandre.

Normale tider

Også i Asker har pandemien gitt skolelederne et digitalt løft til ettertanke. 

Rektor Haydar Øzbal på Vollen ungdomsskole foretrekker klart å stå ansikt til ansikt med barnas foreldre. 

– Som supplement synes jeg digitale møter kan være greie. Kanskje kunne vi tilrettelegge for at noen følger møtet på video, som man gjør i politiske møter, sier Øzbal. 

Rektor på Torvbråten skole i Asker, Grethe Hultgren, har ikke noe imot å møte sine rektorkolleger digitalt også i fremtiden. Det er en type møte hun mener egner seg helt fint på skjerm.

Rektor på Torvbråten skole i Asker, Grethe Hultgren, har ikke noe imot å møte sine rektorkolleger digitalt også i fremtiden. Det er en type møte hun mener egner seg helt fint på skjerm. 

Foto: KARL BRAANAAS

Kollega Grethe Hultgren på Torvbråten skole i Asker vet én type skolemøter hun gjerne vil bevare på skjerm, for å bytte bilkjøring mot mer tid på egen skole. 

– Å ha digitale rektormøter var en lettelse. Jeg håper de fortsetter. 

Når det ikke er kolleger, men foreldre og lærere som skal møtes, mener Hultgren skjermen kan kverke en del viktige diskusjoner. Særlig de som starter hos foreldrene. 

– Digitalt blir bare det mest nødvendige tatt opp. Fysisk kan vi få til den avslappede stemningen som gjør at foreldre kan ta opp det de er opptatt av. Da er det lettere å ta opp ting som er vanskelige, sier rektoren. 

Trenger foreldrenes ansiktsuttrykk

Lærer på fjerde trinn på Storøya skole, Anne Thoner, gjør seg noe av den samme refleksjonen. 

Hun har holdt foreldremøte av den forhåndsinnspilte varianten i vår. 

– Alt var veldig normalt, bortsett fra at vi ikke fikk den samtalen på slutten av møtet, synes Thoner, som likevel lengter etter å se barnas klasserom fylles med voksne igjen. 

– Fordi det er fint å møtes ansikt til ansikt. Man får med seg nyanser, ser ansiktsuttrykk. Særlig dersom det er uro på et trinn. Man er ikke så tett på foreldrene etter hvert som skolebarna blir eldre, så vi trenger å møtes, de få gangene vi kan, sier Thoner. 

FAU-leder Thomas Hatlø på Storøya opplever at mange foreldre synes den sosiale kontakten fysiske foreldremøter gir anledning til, er veldig viktig.

Thomas Hatlø er FAU-leder på Storøya skole. Førsteklassepappaen håper fremtiden vil by på en balanse mellom digital og fysisk møteform i skolen.

Thomas Hatlø er FAU-leder på Storøya skole. Førsteklassepappaen håper fremtiden vil by på en balanse mellom digital og fysisk møteform i skolen. 

FOTO: PRIVAT

– Digitale møter er selvfølgelig mer effektive med tanke på reiseavstand og tett program, men det er ikke en gratis lunsj. Mange opplever å bli mer slitne av digitale møter. Nå har mange vært gjennom en periode der hver eneste uke er fylt opp med digitale jobbmøter. Derfor blir balansen mellom digitale og fysiske møter viktig for å ta vare på gleden ved fysisk tilstedeværelse også i fremtiden, sier FAU-leder Hatlø. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.