Skip to main content

Vil at elever skal trene medelevene

OPP OG HOPP: Mer bevegelse i skolehverdagen. Det har Asker-politikerne som mål for elevene på ungdomsskolen. FOTO: TRINE JØDAL

For at elever på ungdomsskolen skal bli mer fysisk aktive, foreslår Asker-rådmannen å trene opp tenåringer som kan aktivisere klassekameratene i friminuttene.

Les flere artikler