Skip to main content

Trygg Trafikk: – Ikke gå ut fra at barna ser at du kommer

TRYGGE: Stiene (11) og Nienke Van De Velde (8) føler seg trygge med vakt til stede.

Man må vise ekstra aktsomhet når man kjører i områder der barn ferdes – vær aktsom, kjør forsiktig og ha blikkontakt.

Les flere artikler