Skip to main content

Skolebibliotekarer kuttes og fjernes

Bendik Løve og Brit Marit Hope er utdannede bibliotekarer og tillitsvalgte.

Bendik Løve og Brit Marit Hope er utdannede bibliotekarer og tillitsvalgte. 

Foto: NINA ABRAHAMSEN

Snart er fire skoler i Bærum uten fagutdannet skolebibliotekar i tillegg kuttes deltidsstillinger ytterligere. Professor ber kommunen snu. 

Helt siden 2018 har skolebibliotekarer levd med varsel om kutt i bevilgninger. I budsjettene for skolebibliotekene er det vedtatt å kutte 10 prosent i år og tilsvarende i 2022, noe som rammer både stillinger og innkjøp. 

Mølladammen, Hauger og Østerås ungdomsskoler har ikke lenger skolebibliotekarer i hus. Fra nyttår vil også Hundsund stå uten, og Bjørnegård har kun en stilling på noen få prosent besatt av en person under skolebibliotekarutdannelse.

– Skolene er i en mellomfase der det tradisjonelle skolebibliotektilbudet skal videreutvikles, sier skolesjef i Bærum, Siv Herikstad. 

Roper varsku

Tillitsvalgte frykter for det faglige tilbudet til både elever og lærere. I tillegg er små stillinger vanskelig å leve av. Skolebibliotekar Bendik Løve (37) har vært heldig å få 50 prosent stilling på Haug skole og 30 prosent på Hosletoppen ungdomsskole, som ligger i gangavstand fra Haug. 

– Uansett om det er en stor eller liten stilling, er det et sett oppgaver du må gjøre – i tillegg til å yte service for elever og lærere med ulike behov og forventninger, sier 37-åringen som har en bachelorgrad i bibliotekfag fra OsloMet. 

I sin 30-prosentstilling skal han også registrere lånte og innleverte bøker. Er han ikke til stede, må han gjøre det i etterkant. Bøker skal settes på plass, e-poster besvares, nye bøker bestilles, katalogiseres og merkes. Gamle bøker må sorteres ut. Summen av alle rutineoppgavene gjør at det kan bli lite tid til å oppdatere seg på ny litteratur og drive formidling.

 –­ Jeg trives godt og opplever at jeg er en kjærkommen ressurs for både elever og lærere, sier Løve. Men som tillitsvalgte er han og kollega Brit Marit Hope på Gjettum bekymret. 

– Skolebibliotekarer i små stillinger kommer i skvis mellom det de klarer å tilby og hva lærerne forventer og elevene trenger. Vi frykter også for rekrutteringen og at yngre bibliotekarer søker seg ut av Bærum, sier Hope. 

– Sjokkerende og trist

«Bærum biblioteks venner» utfordrer politikerne i et debattinnlegg i Budstikka, mens Bente Ørberg i bibliotekarforbundet mener hverken politikere eller administrasjon har respekt for eller kunnskap om kompetansen skolebibliotekarene har. 

- Hvordan bemanningen blir i fremtiden, vil avhenge av de nye driftsmodellene, sier Siv Herikstad som er kommunalsjef for oppvekst og skole i Bærum.

- Hvordan bemanningen blir i fremtiden, vil avhenge av de nye driftsmodellene, sier Siv Herikstad som er kommunalsjef for oppvekst og skole i Bærum.

Foto: Trine Jødal

– Bærum kommune har alltid satset på fagutdannede skolebibliotekarer, mens Oslo har vært dårlige. Nå går Oslo motsatt vei og ruster opp, mens Bærum kutter. Det er sjokkerende og trist at et skoleparti som Høyre ikke tar dette alvorlig og ser betydningen det har for elevene. 

Skolebibliotekene i Bærum har en bibliotekansvarlig ved skolen. Det kan være flere ansatte på en skole som deler på oppgavene ved et skolebibliotek og som omfatter de vanlige bibliotekoppgavene.
SIv Herikstad, kommunalsjef for oppvekst og skole i Bærum. 

Leder i hovedutvalg for barn og unge, Haakon Kvenna Veum (H),  forstår Ørberg.

– Vi har også fått innspill fra Bærum biblioteks venner. Folkevalgte forhandler i gruppene og partiene mellom. Det er krevende avveininger vi står i og for tidlig nå å si hvordan utfallet av budsjettet for neste år blir.

«Eksperimentelt»

Professor Trude Hoel er leseforsker ved lesesenteret i Stavanger og har jobbet med skolebibliotek og lesing av digitale bøker i en årrekke.

– Det er eksperimentelt å kutte ut skolebibliotekarene. Kommunestyret aner ikke konsekvensene. Da tenker jeg særlig på elevene som rammes.

Haakon Kvenna Veum (H) er leder i hovedutvalg for barn og unge i Bærum. – Det er krevende avveininger vi står i, sier han.

 Haakon Kvenna Veum (H) er leder i hovedutvalg for barn og unge i Bærum. – Det er krevende avveininger vi står i, sier han. 

Foto: KARL BRAANAAS

Hoel mener digitale løsninger ikke kan erstatte skolebibliotekaren.

– Å sende elevene ut i et digitalt bibliotek, vet vi er vanskelig. Det kan være like mange fristende forsider som i et fysisk bibliotek, men på skolebiblioteket får du råd fra en med erfaring som kjenner dine ønsker og behov. Det å lese på en digital enhet krever også stor selvkontroll. Hele nettet med alle dets fristelser er kun et tastetrykk unna. 

Å erstatte skolebibliotekaren med frivillige eller andre, er langt ifra det samme, mener Hoel.

– De kan ikke røkte en boksamling på samme måte som en skolebibliotekar kan. Lærere har nok annet å gjøre, og rekker ikke lese seg opp på ny barne- og ungdomslitteratur. 

Viser til krevende prosess

Å erstatte skolebibliotek med bruk av folkebibliotek, er ikke godt nok, ifølge professoren. 

– Ikke alle bibliotek er rustet til å få skoleklasser på besøk til enhver tid. Elevene kan heller ikke bare stikke innom i en fritime. Det kan de på skolebiblioteket. 

For elever som ikke har foreldre som forsyner dem med bøker, er skolebibliotek ekstra viktig.

– Fristende bøker og en engasjert bibliotekar viser at skolen verdsetter lesing og litteratur. Jeg kjenner til skolebibliotekarer som jobber sykt bra, som involverer elevene i driften og lærer dem å formidle litteratur og leseglede til medelever. Jeg vil be Bærum kommune om å ruste opp i stedet for å kutte.

Skolesjefen svarer

Bærumselevene har hatt en av landets beste tilganger til skolebibliotek, da hver skole har sitt eget, påpeker skolesjefen. 

– Tildelingen til skolebibliotekarressursen er blant landets høyeste, og vil fortsatt være på samme nivå som i kommuner vi kan sammenligne oss med, skriver Siv Herikstad i en e-post.

– Etter nyttår vil fire skoler i Bærum være uten skolebibliotekar. Vil det bli re-ansatt skolebibliotekarer på disse?

– Jeg er bekymret for at de ansatte får så små stillinger at de ikke kan leve av dem, sier seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet, Bente Ørberg, fra Lommedalen.

– Jeg er bekymret for at de ansatte får så små stillinger at de ikke kan leve av dem, sier seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet, Bente Ørberg, fra Lommedalen.

Foto: NINA ABRAHAMSEN

– Skolene er i en mellomfase der det tradisjonelle skolebibliotektilbudet skal videreutvikles. For eksempel vurderer Mølladammen skole mer åpent bibliotek, mens Hauger jobber med kombinert bibliotek og servicesenter. Bibliotekene er bemannet, hvordan bemanningen blir i fremtiden vil avhenge av de nye driftsmodellene.

– Jobber det andre ansatte i skolebibliotekene nå – og hvilken kompetanse har eventuelt disse?

– Ja, det er blant annet lærere og lektorer som bemanner bibliotekene i denne mellomfasen.

Deler oppgavene

– I hovedsak skal elevene ha tilgang på bibliotekbøker i opplæringen, derfor brukes skolebibliotekene også utenom bemannede åpningstider og ofte i SFO-tiden.

– Hvordan røktes boksamlingen og hvordan løses oppgavene som hører til?

Skolebibliotekene i Bærum har en bibliotekansvarlig ved skolen. Det kan være flere ansatte på en skole som deler på oppgavene ved et skolebibliotek og som omfatter de vanlige bibliotekoppgavene. Skolene organiserer dette arbeidet på litt ulik måte.

– Arbeidsministeren går imot ufrivillige deltidsstillinger, hvordan ser kommunen på dette, som arbeidsgiver?

– Bærum kommune ønsker tjenester av god kvalitet, med best mulig kontinuitet. I den sammenheng legger vi vekt på hele stillinger.

Ikke enig

Skolebibliotektjenesten var en av tjenestene som ble «risikovurdert» for å innfri effektiviseringskrav, der rektorer, tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt, ifølge Herikstad.

Retningen i denne går mot flere digitale løsninger og sentralisering av innkjøp,  overføring av ansvar til Folkebiblioteket og videreutdanning av lærere. Det vurderes også å sette inn frivillige.

– Vi er ikke fornøyd med løsningene skissert i risikovurderingen og har gitt tydelig uttrykk for det, melder skolebibliotekar og tillitsvalgt Brit Marit Hope.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.