Nå  er det Bærum-foreldrenes erfaringer om ipad-satsingen «Digital skolehverdag» som skal under lupen. Den første undersøkelsen ble trukket siden en tredjepart har fått tilsendt foreldres epostadresser i strid med kommunens personvernregler.

Skolesjefen sendte epost

Snart vil foresatte på alle bærumsskolene motta en ny undersøkelse sendt fra kommunen i stedet for fra konsulentfirmaet, melder skolesjefen:

«Ved en feil har foreldreundersøkelsen blitt sendt ut på epost via Rambøll Management Consulting. Dette skulle ikke ha skjedd og vi beklager dette. Rambøll har slettet alle svar på undersøkelsen og alle e-postadresser. Du vil få en ny e-post fra Bærum kommune med en ny lenke til undersøkelsen i løpet av kort tid. Dette i tråd med gjeldende personvernlovgivning og kommunens personvernerklæring.», skriver skolesjef Siv Herikstad i en sms til foreldrene.

LES OGSÅ: Vraker nettbrett i Asker-skolen

De sender og mottar 1.000 snaps i døgnet

Misforståelse

– Denne type undersøkelser skal gå ut direkte fra kommunen. Det skal tydelig fremgå hvem som gjennomfører undersøkelsen, hensikten med forespørselen, samt at det skal være en kontaktperson i Bærum kommune, ifølge seksjonsleder Susanne Kaaløy, som opplyser at i den nye undersøkelsen vil være identisk med den forrige.

– At undersøkelsen ble sendt ut fra oss, skyldtes en misforståelse fra oss i vår rolle som databehandler. Dette beklager vi. Det skulle også kommet mye tydeligere frem at det er Bærum kommune som er avsender og eier av foreldreundersøkelsen, sier prosjektleder Erling Berrum i Rambøll Management Consulting.

LES OGSÅ: Her er spørsmålene i ipad-undersøkelsen

Intervjuet foreldre

– Foreldrene som mottok den første undersøkelsen kan være sikre på at alle svar og epostadresser nå er slettet hos oss, fortsetter han.

– Når det gjelder spørsmålene i ny undersøkelse, så vil innholdet her forbli det samme, om enn med noen ekstra spørsmål. Det kan være verdt å merke seg at vi også har mottatt innspill fra kommunens foreldreutvalg (KFU) om mulige temaer til undersøkelsen, og at vi dessuten allerede har gjennomført flere intervjuer med foreldregrupper på skoler som gjør bruk av nettbrett.

Disse gruppene skal ha bestått av klassekontakter som kunne stille til intervju på et gitt tidspunkt etter at rektor hadde videreformidlet vår invitasjon til skolens FAU, ifølge forskeren.

Dette skal foreldrene spørres om:

Disse spørsmålene vil foresatte på alle skolene i Bærum motta, ifølge skolesjefen, mens forsker antyder enkelte tilleggsspørsmål. Hele grunnskolen i Bærum har nå ipad som hovedverktøy, mens Asker kommune har forlatt ipader og gått over til såkalt Chromebook.

DEL 1 – Gradering av påstander

 • Skolen til mitt barn tilbyr opplæring (foreldreskole) i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene (programmene) som mitt barn bruker på skolen.
 • Jeg har tilstrekkelig innsyn i mitt barns skolearbeid.
 • Jeg har gode muligheter for oppfølging av mitt barns leksearbeid.
 • Jeg opplever at tilbakemeldingene fra lærer i  Showbie er nyttig for mitt barns læring
 • Jeg blir godt informert om viktige hendelser og gjøremål i eget barns skolehverdag
 • Jeg opplever det som problemfritt at nettbrettet kan brukes til andre ting enn skolearbeid hjemme.
 • Jeg opplever at bruken av nettbrett har en positiv påvirkning på eget barns læringsarbeid.
 • Jeg opplever at lærerne bruker nettbrett på en måte som fremmer god læring.
 • Jeg opplever at eget barn har fått utvikliet sin digetale kompetanse i vesentlig grad på skolen gjennom bruken av nettbrett her.
 • Jeg opplever at eget barn har utviklet nettvett og digetale dannelse i vesentlig grad på skolen gjennom undervisningen.

DEL 2

 • Har du eller en annen foresatt deltatt på skolens opplæring (foreldreskole) i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene?
 • I hvilken grad ønsker du (flere) tilbud fra skolen om opplæring i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene?
 • Har ditt opplevd helseplager i forbindelse med bruk av nettbrett og/eller mobil?
 • Hva slags plager har ditt barn opplevd?
 • I hvilken grad opplever du en god balanse mellom bruk av nettbrett og/eller mobil på skolen og hjemme?

DEL 3  – Gradering av påstander

 • Jeg er ikke bekymret for mitt barns tilgang til Internett.
 • Jeg er ikke bekymret for mitt barns skjermtid.
 • Jeg oppfatter mitt barns håndskrift som god.
 • Jeg mener at mitt barn har, eller vi ha, stor nytte av å ha eget tastatur til nettbrettet sitt.
 • Jeg opplever at mitt barn har, eller vi ha, stor nytte av å ha egne hodetelefoner til nettbrettet sitt.
 • Jeg opplever at mitt barn har fått god opplæring i riktig lese- og skrivestilling ved bruk av nettbrettet sitt.
 • Jeg opplever at skolen balanserer bruken av nettbrett opp mot andre læringsmidler og aktiviteter på en god måte.
 • Jeg er tilhenger av mer bruk av filtre for å regulere eget barns tilgang til internett.