Skip to main content

Nå er det kamp om 5 prosent av skoleplassene

HØYEST KRAV: Også på Nadderud videregående skole, der du måtte ha nær 5 i karaktersnitt fra ungdomsskolen for å komme inn på førsteinntaket i år, er 5 prosent av plassene reservert elever som står uten plass etter at andre runde med opptak nå er klart. FOTO: TRINE JØDAL

Rekkefølgen på søkelisten og skoleveien er noe av det som til syvende og sist avgjør hvor elevene som nå står helt uten skoleplass ender opp.

Les flere artikler