Siden 21. september har Haraldvangen i Hurdal tatt imot flyktninger og gitt husrom, mat og sengeplasser. Parallelt driver de sitt leirskoletilbud som normalt.

Evje skole har elever på Haraldvangen denne uken. Neste uke Skal Løkeberg-elever reise til kurstedet ved Hurdalsjøen.

– Jeg synes det er fint at foreldre stiller relevante spørsmål om ting vi kanskje burde informert om i utgangspunktet, sier rektor Hilde Jansson ved Løkeberg skole til Budstikka.

LES OGSÅ TILSVAR: – Ingen negative opplevelser her

 

Bekymret for elevenes sikkerhet

Utsiktene til at skoleklassene fra Bærum skal tilbringe dagene på leirskolen på samme anlegg som nyankomne flyktninger, vekket bekymring hos enkelte.

Da Løkeberg-rektoren orienterte foreldrene om flyktningene som var nød-plassert på Haraldvangen, ble hun kontaktet av flere foreldre som var bekymret for elevenes sikkerhet.

LES OGSÅ: Dråpen i havet ble til en flodbølge på Facebook

Også en av klassekontaktene på 7.-trinn ved Haslum skole har sendt e-post til foreldre og skolens ledelse, hvor hun ber kommunen vurdere hvorvidt leirskoleoppholdet bør utsettes eller flyttes.

–Det meldes om problemer i flyktningmottak blant flyktninger som kommer fra krigsområder, som har traumer og psykiske problemer, samt at det har forekommet slåsskamper og bråk, sier Trine B.D. Tryggestad, mor på Haslum skole.

LES OGSÅ: Hun flyktet fra hjemlandet i 1992: – Alt kan bli tatt fra meg igjen

– Ikke helt beroliget

Klassekontakten spør blant annet om hvor mange flyktninger som vil være på Haraldvangen under leirskoleoppholdet, hvor de vil oppholde seg i forhold til skolebarna og hvorvidt flyktninger og skolebarn skal dele fellesarealer.

Hun vil også ha svar på om området hvor flyktningene oppholder seg er fysisk avstengt, om det er vakthold på området, samt hvorvidt barna skal sove med låste dører og hvor mange skoleansatte som vil delta på leirskolen.

– Vi foreldre er meget bekymret for sikkerheten for våre barn. Nå har jeg fått et svar fra kommunen om vaktholdet skal skjerpes noe, men vi er ikke helt beroliget. Kommunen burde vurdert alternativer, mener Tryggestad.

LES OGSÅ: Slik kan du hjelpe flyktningene

Vil gjennomføre

Alle deler riktignok ikke bekymringen. Budstikka har blitt kontaktet av foreldre som på langt nær stiller seg bak innholdet i brevet, og reagerer negativt på ordlyden.

Rektor Elisabeth Wiese sier skolen er innstilt på å gjennomføre oppholdet som planlagt, og mener sikkerheten er godt nok ivaretatt.

 

– Jeg oppfatter at Haraldvangen har god kontroll på situasjonen. De sier at det ikke har oppstått noen episoder av negativ karakter. Vi har likevel foreslått noen tiltak for å imøtekomme bekymrede foreldre, blant annet at jeg også blir med, sier Wiese.

– Samtidig må jeg presisere at det er helt berettiget å være bekymret for sine små, og stille spørsmål når noe fraviker fra det rutinemessige. For mange er bare det å sende barna på leirskole en stor omveltning. Det har vi respekt for, legger hun til.

Wiese legger til at hun mener det er positivt at syvendeklassingene kan få et inntrykk av hvordan samfunnssituasjonen kan være.