Skip to main content

Får millioner i SFO- og barnehagestøtte

Tusenvis av barn har vært hjemme fra skole og barnehage siden 12. mars. Først sist mandag åpnet skolene igjen, for de aller minste. Barnehagene åpnet uken før det. 

Foto: KNUT BJERKE

Asker og Bærum er blant kommune som får de høyeste kompensasjonene.

Da Norge «stengte» 12. mars, ble barna sendt hjem fra SFO og barnehager landet over. Det førte til at kommunene og de private barnehagene mistet store inntekter fra foreldrebetalingen, fordi foreldre fikk fritak fra å betale for en tjeneste de ikke fikk.

Nå blir disse pengene betalt ut.

– Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en melding mandag.

Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

27 mill.

Oversikten viser at Bærum kommune får 5. mest i landet, mens Asker kommer rett bak på en 7. plass, med hhv. 27, 3 og 19,4 millioner kroner.

Midlene er ifølge meldingen fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole, skriver regjeringen.

– Kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningene stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i samme melding.

– Alvorlig situasjon

Men Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er bekymret. I en undersøkelse de har gjennomført, svarer et stort flertall at de har fått ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene som myndighetene har pålagt dem. Bare én av ti oppgir at de får ekstra ressurser.

– Mangelen på finansiering av ekstraordinære kostnader setter barnehagene i en veldig alvorlig situasjon. De strekker seg langt for å gi alle familier et så godt tilbud som mulig. Men hvis strikken tøyes for langt, vil den på et tidspunkt ryke. Før eller senere vil barnehager måtte stenge, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.