Flere foreldre har over tid fortalt Budstikka om at barna ser uønsket innhold på skoleipadene.

En bærumspappa opplevde nylig at hans åtteårige datter kom hjem fra skolen og oppførte seg annerledes enn vanlig.

Hun virket distré og ute av seg. Det tok tid å få ut av henne hva som hadde skjedd.

– Til slutt begynte hun å gråte og fortalte at hun hadde «sett noe». Det var tydelig at hun følte en slags skam, forteller pappaen.

En medelev skal ha vist henne grov porno på skole-iPaden.

– Jeg er ble fysisk uvel, sint, redd og lei meg. At jeg skulle behøve å ta en inngående prat med datteren min om pornografi i den alderen, hadde jeg aldri trodd. Enda verre er det at jeg må være urolig for at det kan gjentas, sier faren.

I går omtalte Budstikka Bekkestua barneskole, som er den eneste som ikke har nettfilter mot uønsket innhold. Jenta i denne artikkelen går på en annen bærumsskole.

– Direkte skadelig

Kommunen bekrefter at det ikke ble laget en risikoanalyse for dette problemområdet før iPadene ble lansert i 2015. Først i fjor fikk de fleste filter, men nettkanalen YouTube er åpen på alle skoler, bortsett fra på Jar barneskole.

Psykologspesialist Lene Granly ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener det er de voksnes ansvar at digitale verktøy sikres mot innhold som barn ikke bør se.

– For et barn kan det oppleves som svært skremmende, sjokkerende og ekkelt å bli eksponert for pornografi. En del av det som er lett tilgjengelig på nettet er grov, voldelig, pervers porno som det kan være direkte skadelig for barn å se. De kan få posttraumatiske stressreaksjoner, spesielt etter situasjoner hvor de har opplevd liten kontroll, sier Granly.

ELLERS OGSÅ: Foreldre forstyrrer: Her må elevene legge vekk smartklokken 

– Går ut over læring

– Det som kan skje er at filmen eller bildene de har sett stadig vil «bli spilt av» i hodet uten at de ønsker det. Det kan gi dem de samme ubehagelige følelsene og kroppslige reaksjonene som da det skjedde. Det kan gjøre at de vil forsøke å unngå alt som minner om dette, som igjen kan få konsekvenser som at de trekker seg tilbake sosialt eller ikke vil gå på skolen, sier psykologen og ramser opp mareritt, vansker med søvn og konsentrasjon – og dermed læring. De kan oftere bli redde, sinte og lei seg enn før.

– Hvis barnet ble vist porno, kan de kjenne på skam eller tenke at de ikke kan stole på andre. Den oppfatningen de har hatt om verden som trygg og forutsigbar – og seg selv som et godt menneske, og som er viktig å ha for en god utvikling, blir rokket ved.

– Mangler kontroll

Åtteåringens far sier han er sjokkert over det han opplever som manglende kontroll i kommunen.

– Vi får høre at det handler om foreldreansvar. Jeg kjøper alt det der. Jeg har definitivt ansvar for mitt barn og stort sett kontroll på hva hun går inn på. Men hva med det som skjer i skoletiden, hvordan skal jeg få kontroll på det? spør han og understreker at han ikke er imot teknologi.

– Tvert imot, men det er helt utrolig at man gjør et paradigmeskifte uten en god risikoanalyse.

LES OGSÅ: Bekymret for elevenes leseferdigheter

Advokat: – Kan være lovstridig

Kommunen sikrer ikke et godt skolemiljø etter § 9 A om barn har tilgang til porno via skolenes digitale verktøy, sier advokat Kjersti Cecilie Jensen som jobber for et nasjonalt filter i skoler og barnehager.

– Samtidig med at alle barn har fått fri tilgang, er innholdet på nett blitt særdeles mye grovere, mye er så grovt at det er vanskelig å forestille seg. Jeg tror ikke dagens foreldregenerasjon har vært nok oppmerksom på den voldsomme utviklingen som har vært, og hvilken betydning det vil få, sier advokaten.

– Det er min påstand, at når man vet at rundt 20 prosent av innholdet på nett er pornorelatert, og at det dukker opp selv ved uskyldige søk, så sikrer man ikke et godt miljø dersom man som skoleeier unnlater å begrense hvilke nettsteder og innhold elevene blir utsatt for, sier Jensen.

Forbud mot å overlate

Nær alle elever i Bærums kommunale skoler har tilgang på YouTube. Advokaten ønsker debatt om opplæringsloven og straffeloven knyttet til det å gi barn tilgang til porno.

Straffeloven §310 og §311 forbyr all befatning med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, herunder det å overlate til en annen eller gjøre dette tilgjengelig.

– §317 inneholder et generelt forbud mot å utbre porno, men også eksplisitt et forbud mot å overlate porno til personer under 18 år, sier Jensen.

– §310 innebærer at det er forbudt å se på kommersiell tenåringsporno, uavhengig av om aktørene er over eller under 18 år. Dette utgjør en stor del av innholdet på nett.

LES OGSÅ: Kun én skole i Bærum er helt uten nettfilter 

Skolens ansvar

I opplæringsloven er det kap. 9A om elevenes skolemiljø som advokaten mener gir skolen et eksplisitt ansvar: «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har en aktivitetsplikt til å sikre elevene et trygt og godt psykososialt skolemiljø.»

I april i år stemte alle partiene for forslaget om filter i barnehager og på skoler. I fjor ble fire mer omfattende forslag behandlet, men bare det om å sette ned et utvalg for å beskytte barn mot skadelig innhold på nett og økt seksualisering fikk flertall. Et slikt utvalg er fortsatt ikke nedsatt.

Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim, mener filter burde vært på plass før lansering av læringsbrett i barneskolene. 

– Dette burde vært tenkt gjennom og regulert før kommunene delte ut læringsbrett helt ned i 1. trinn. Barn skal ikke være prøvekaniner for dette. Fortvilte foreldre kontakter oss og mange er provosert. Vi i Barnevakten mener en nasjonal tjeneste som ivaretar barns sikkerhet og brukeropplevelse bør være på plass før man fortsetter utdeling av læringsbrett i barneskolene i Norge, uttalte hun i gårsdagens Budstikka.

Tar det alvorlig

Skolesjefen jobber kontinuerlig for å sikre iPadene, sier hun.

– Vi tar slike hendelser på største alvor. Dette er krenkende hendelser, som omfattes av opplæringslovens paragraf 9A. Hvis kommunen får melding om at barn blir eksponert for uegnet innhold av alvorlig karakter, tas det tak i saken umiddelbart. Det skal utarbeides tiltaksplan, som evalueres jevnlig med alle parter. En sak kan også tas opp igjen, om det i etterkant melder seg behov for det. Kommunen har et bredt spekter av profesjonsutøvere som bistår når uønskede hendelser inntreffer, svarer skolesjefen.

– Vi lever i en digital verden. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å lære barna å bli trygge når de bruker internett, både hjemme og på skolen. Nettvett, digital dannelse og digitale ferdigheter er et svært viktig tiltak, og er en del av det samfunnsoppdraget skolen har i henhold til opplæringsloven og læreplanen. I tillegg til å lære barna nettvett, har kommunen et ansvar for at nettbrettene er så sikre som mulig. Dette er et ansvar vi tar på stort alvor og som vi kontinuerlig jobber med.

Skolesjefen har fått tilbud om å kommentere advokat Kjersti Cecilie Jensens uttalelser.

– Det advokaten her tar opp er et nasjonalt anliggende, digitalisering har vært en del av læreplanene siden 2006, svarer Mona Sæverud Higraff i kommunens kommunikasjonsavdeling på vegne av skolesjefen som henviser til Utdanningsdirektoratet.

Med og uten filter

De første elevene fikk iPad i 2015, nå i 2018 har drøyt 16.000 grunnskoleelever i Bærum eget nettbrett.

Først i 2017 fikk barneskoleelevene filter på iPadene. Filteret skal ta bort innhold som ikke er egnet, og er aktivt uansett hvor eleven befinner seg.

Filmkanalen YouTube er fortsatt åpen i Bærumsskolen, bortsett fra på Jar barneskole, der man har stengt fra 1.-7.-trinn etter ønske fra FAU.  

Som Budstikka tidligere har omtalt viste Rambøll-rapporten at 43 prosent av foreldrene svarte at de er «helt eller delvis enig i at skolens iPader burde hatt flere eller bredere filtre for å regulere eget barns tilgang til internett».

Asker valgte Chromebook og har hatt filter hele tiden, også på YouTube.

LES OGSÅ: