Starter med programmering i barnehagene

IVRIG: – Det er gøy med læringsbrett, men jeg liker best fargestifter og ark, for jeg liker å tegne fine tegninger, sier Mina Marie   Skavby Holmen (6). Her i bokstavlek med lærer Anne-Sofie Gislesen og medelev Lukas Roaldstveit.

IVRIG: – Det er gøy med læringsbrett, men jeg liker best fargestifter og ark, for jeg liker å tegne fine tegninger, sier Mina Marie Skavby Holmen (6). Her i bokstavlek med lærer Anne-Sofie Gislesen og medelev Lukas Roaldstveit. Foto:

I denne kommunen skal barnehagebarna lære programmering, og alle trinn på alle skoler har hvert sitt nettbrett.

DEL

– Det skal være likt for alle, og ikke spille noen rolle hvilken skole du kommer fra. Ved at skolen deler ut det samme til alle, blir det en sosial utjevning. Tenk deg selvfølelsen til den som kommer med noe gammelt utdatert utstyr, sier Steffen Ruud (44), pedagogisk IKT-veileder i Kongsberg kommune, som samarbeider tett med Bærum.

For 2 1/2 år siden introduserte han og rektorene iPad på enkelte trinn. I år får alle elever hver sin.

– B-i-l-l-e, bille. Jeg må finne en bille og dra inn på ordet, sier Mina Marie Skavby Holmen (6) som er førsteklassing på Raumyr skole. I dag øver klassen på lesing med nettbrett.

SELVPORTRETT: På veggen henger klassens selvportretter. – Vi har ikke kastet blyanter og fargestifter. praktisk-estetiske fag har høy prioritet, sier Steffen Ruud.

SELVPORTRETT: På veggen henger klassens selvportretter. – Vi har ikke kastet blyanter og fargestifter. praktisk-estetiske fag har høy prioritet, sier Steffen Ruud. Foto:

– Der er den ...

Snart har alle ordene fått sin egen figur; buss, bil, bille og brille.

– Eple opp, sier lærer Anne-Sofie Gislesen (26) bestemt.

Førsteklassingene snur iPadene med militær presisjon.

– Nå er mange ferdige, da kan vi se på tankekartet, sier læreren.

Gislesen viser en ny oppgave på den digitale skjermen ved tavlen.

– Nå skal vi lage en setning med hver av ordene, er dere klare?

Første runde med alfabetet er unnagjort, men først i 2.-klasse skal bokstaver formes med blyant.

LES OGSÅ: Dette mener ekspertene om digitale barn 

Tydelig klasseledelse

– Det er ikke sånn at vi kaster blyantene og fargestiftene. Og vi bruker læringsbrettet kun der det er formålstjenlig, sier Steffen Ruud, som mener tydelig klasseledelse er enda viktigere enn før.

– God opplæring og oppfølging av lærerne gjennom en periode på seks måneder har vært avgjørende. Service og support må være på plass. Det samme må infrastruktur og nettilgang.

DIGITALE: Inspektør på Raumyr, Kari Ludvigsen og IKT-veileder Steffen Ruud i Konsberg kommune.

DIGITALE: Inspektør på Raumyr, Kari Ludvigsen og IKT-veileder Steffen Ruud i Konsberg kommune. Foto:

– Veldig få lærere er skeptiske, hverken unge eller eldre. Uansett ligger den gamle klasseromspedagogikken i bunnen, sier inspektør på Raumyr, Kari Ludvigsen (47).

iPadene er uten filter, så elevene har i teorien tilgang på alt som ligger ute på internett. Ruud setter pekefingeren i tinningen.

– Filteret må sitte her.

Skolene i kommunen har strenge sanksjoner på alle trinn, hvis regler ikke blir fulgt: Tar eleven opp nettbrettet før de skal, blir det inndratt en time. Er en elev inne på et program den ikke skal, blir det inndratt en hel uke.

LES OGSÅ: De digitale alarmklokkene ringer 

Roboter i barnehagen

I Kongsberg skal også barnehagebarna lære programmering i år. Først skal de fysisk «programmere» hverandre. «Gå ett skritt dit og ett skritt dit osv.» Så skal de programmere små bier som kjøre rundt på gulvet, deretter lære å programmere små roboter.

I Bærum har flere barnehager tatt i bruk nettbrett for å lære bokstaver og tall, men det foreligger ikke konkrete planer om å innføre programmering.

DELER MED ALLE: Femteklassingene dramatiserer en engelske tekst og lager film med figurer. Lærer Marius Warhaug deler resultatet på den digitale tavlen.

DELER MED ALLE: Femteklassingene dramatiserer en engelske tekst og lager film med figurer. Lærer Marius Warhaug deler resultatet på den digitale tavlen. Foto:

– Men det er nok ikke lenge til, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune.

Steffen Ruud på Kongsberg mener det haster med å forberede elevene på en digital fremtid.

– Men det er ikke bare ingeniører som trenger digital kompetanse. For sykepleiere blir det en enorm endring. Og kanskje vi ikke trenger ambulansesjåfører, men noen som programmerer en selvkjørende sykebil eller ambulansedrone. Eller brannslukkingsdrone? Utviklingen blir eksplosiv, vi må ruste elevene så godt vi kan.

Artikkeltags