– Nye regler har hatt effekt

FORNØYD MED FÆRRE FERIER: Susanne Kaaløy er assisterende skolesjef i Bærum. FOTO: TRINE JØDAL

FORNØYD MED FÆRRE FERIER: Susanne Kaaløy er assisterende skolesjef i Bærum. FOTO: TRINE JØDAL

Ordningen med mer rigide elevpermisjoner i Bærum skal nå evalueres. Og muligens justeres.

DEL

BAKGRUNN: Familier dropper ekstrafri etter skolenes innskjerpinger

– At færre elever søker om permisjon, er uttrykk for at de nye permisjonsreglene har effekt. Det er jeg svært glad for, sier Susanne Kaaløy, assisterende skolesjef i Bærum.

Hun påpeker at intensjonen med innstrammingen har vært at søknadene om permisjon skal behandles likeverdig, samt å få antall permisjoner ned.

– Tilstedeværelse i skoleårets 190 dager er et viktig premiss for læring, sier Kaaløy.

LES OGSÅ: Fikk ministerbesøk (uten matpakke) til skolematen

14 klager

Nå skal rådmannen i Bærum evaluere retningslinjene for elevpermisjoner, som dels møtte heftig motstand da de ble innført. For skoleåret i fjor er det registrert 14 klager til Klagenemnda i Bærum på avslag om skolepermisjoner.

Nå åpnes det for at elever, foreldre og ansatte skal få komme med sine meninger om retningslinjene. Evalueringen skal være ferdig høsten 2018. I etterkant blir det lagt frem en ny politisk sak.

– Etter evalueringen må det vurderes om det skal gjøres justeringer, sier Kaaløy.

Asker-skolen har ikke innført innstramninger av permisjonsreglene slik Bærum har gjort.

Artikkeltags