Sammen med statsministeren var tidligere Valler-elev og kunnskapsminister Henrik Asheim på besøk på sin gamle skole i dag for å lære om det nye faget, som lærerne Andreas Haraldsrud (29) og Per Husum (70) har laget selv.

Faget kalles «Programmering og modellering», og er del av realfagstilbudet på Valler som et forsøk dette skoleåret. Det benyttes i tillegg aktivt som et verktøy i fysikk, kjemi, biologi – i tillegg til matematikk.

– Vi er her i dag både fordi Henrik har gått på skolen her, men også fordi det skjer mye spennende på Valler som har dette forsøksprosjektet i likhet med tre skoler i Telemark. Det er først og fremst morsomt å se hvordan det er og hvordan elevene opplever det. Det er mange diskusjoner om hvordan vi kan implementere ny teknologi inn i skolen. Mange snakker mye om datamaskiner, dette handler om kompetansen i hodet og det ser spennende ut, sier statsminister Erna Solberg til Budstikka.

SE VIDEO UNDER:

 

– Hva synes du om lærerne som har tatt initiativ og laget et fag selv?

– Jeg synes det er fantastisk bra. Du må jo ha kompetente lærere, det er sårbarheten med alle nye fag og fagområder. Har du ikke virkelig kompetente lærere som brenner for det, så er det vanskelig å få det til å vokse. Det er en stor bedrift, både å lage egen læreplan og egen lærebok. Så det er spennende.

– Lærerne sier selv at det har vært en tung prosess. Bør skoleeiere lytte litt mer til rektorer, lærere og spesialister i næringslivet?

–  Ja, vi må lytte mer til alle partene, både skolene og næringslivets behov. Men så må vi ikke glemme at i bunnen så skal vi alle lære å lese og skrive, vi skal alle lære grunnleggende matematikk og fremmedspråk. På toppen av det så kommer programmering og den type teknologi. Men det viktigste som ungdommene sier til meg, er at dette gir store ringvirkninger til de andre fagene. Og det er det viktigste pedagogiske spørsmålet, er om du klarer å lage et fag som faktisk ikke ligger på siden, men som bidrar til kunnskap som du kan bruke i andre fag, sier statsministeren.

Bildeserie

Viste frem for Erna Solberg

SE BILDENE:  

Kort vei, og mye nytt

Kunnskapsminister Henrik Asheim synes det var stas å vise statsministeren sin gamle skole.

– Det er særlig morsomt å se det som lærere og elever får til her. Dette er et språk som de færreste snakker, programmeringsfaget. Antagelig er dette et godt bilde på Valler, at to av lærerne har laget et eget fag etter en prat på lærerværelset og at de lager lærebok i sommerferien sin.

– Erna har vært på besøk i Bærum flere ganger i høst? Hvorfor er regjeringen så interessert i Bærum?

– Her prøves det stadig ut nye ting, samtidig som det er kort vei. Det er en kombinasjon som gjør Bærum attraktivt, sier Asheim, som gjerne vil se det nye faget spre seg til alle videregående skoler i landet og også til ungdomstrinnet.

IT-direktør: – Programmerere er mer attraktive enn gull

Viktig for ingeniører

Lærerkollegene Husum og Haraldsrud synes det er hyggelig at faget deres får oppmerksomhet.

– Det har vært en del fokus på programmering i skolene, også i USA da Obama var president. Jeg er glad for at den norske regjeringen også setter dette høyt. Det kan bidra til at flere elever får anledning til å velge dette faget, sier Haraldsrud, som vil fortelle ministrene hvor relevant programmeringsfaget er i arbeidslivet.

– Særlig er det viktig for ingeniører, som skal regne på realistiske modeller, sier 29-åringen, som ofret sommerferien i år for å få ferdig lærerboken i det nye faget.

Har vært en kamp

Andreas Haraldsrud har selv studert ved Universitetet i Oslo og er lærer i kjemi, fysikk, matematikk i tillegg til det nye realfaget. 

– Vi fikk ideen for tre år siden, men visste ingenting om å lage et nytt fag. Det har tidvis vært en kamp. Men vi har fått god støtte fra Universitetet i Oslo, som så at rundt 75 prosent av ingeniørene manglet den programmeringskompetansen næringslivet etterspurte, sier Haraldsrud.

Lærer Per Husum tok en historisk gjennomgang av programmeringsfaget og pekte på at dette var et valgfag over 50 prosent av elever valgte på 70-tallet, før faget ble fjernet på midten av 80-tallet.

– Resultatet er at altfor få kan programmering. Det er synd og det er galt, sa Husum.

Brukte hullkort

Erna Solberg vandret rundt og snakket med flere av elevene. Hun fortalte at hun selv hadde hatt programmering på skolen.

–  Dette er akkurat sånn som det var med hullkort. Jeg er den siste generasjon som hadde obligatorisk samfunnsvitenskapelige fag med programmering. Og da var det med hullkort. De sluttet med det, året etter så kom pc-en, smiler Solberg. 

Elevene Jon-Magnus Rosenblad (17), Fredrik Røkke Johannessen (17), Martin Halleland (18) og Elise Aurora Medhus (18) fikk vise ministrene hva de har lært i høst: Jon-Magnus hadde laget et program som beregner satelitter som går i bane rundt jorden, mens Elise hadde løste et problem innenfor fysikken, ved å beregne trykket på gass i en beholder.

–  Jeg var litt nervøs, men det var stort å få vise frem faget vårt. Og så var det morsomt at Erna har holdt på med hullkort. Da kjenner hun kanskje igjen noe i hvert fall, sier Elise. 

– Vi forstår allerede hvor anvendelig faget er. Det er bare fantasien som setter grenser. I kjemi har jeg laget et program som kan regne med ulike formler for meg, sa elev Jenny Sofie Dragland (17), da Budstikka besøkte skolen tidligere i høst. Hun er en av de 54 elevene som har valgt programmeringsfaget.

Stolt rektor

Rektor Berit Hetland er stolt av lærerne som har brukt egen tid på å utvikle et nytt fag og hun er stolt og glad for å kunne vise hvordan elevene bruker det i praksis.

– Det er virkelig et pionerarbeid både lærere og elever er med på her. Elevene lager rett og slett sine egne digitale verktøy. Dette gir stort læringsutbytte og handler om dybdelæring og relevans, som Kunnskapsdepartementet også legger opp til i læreplanen.

Viser eksempler

Jenny Sofie og medelevene Jenny Marie Fristad (18) og Martin Augestad (17) har blant annet laget program som regner ut hvilke farger lydens ulike bølgelengder har og en formel som regner ut volum på forskjellige gjenstander – pluss ett som beregner posisjonen til gjenstander i bane rundt jorden. Det er slike eksempler Erna Solberg og Henrik Asheim får demonstrert i dag.

Lærer og kjemiker Andreas Haraldsrud (29) mener alle elevene allerede har laget programmer i faget, som ingen andre har laget før. I disse dager skal elevene i gang med å regne på luftmotstand – og populasjonsendringer hos gaupe i forhold til hare.

Faget «Programmering og modellering» er foreløpig et ettårig forsøk som tilbys 2.- og 3.-klassinger på Valler videregående. Utdanningsdirektoratet har nylig utlyst en toårig nasjonal forsøksordning fra neste høst.

LES OGSÅ: Nå skal alle bærumselever lære å programmere