– Mange tenker at psykisk helse ikke er så viktig. Men om du har vanskelige tanker eller føler deg uten verdi, så er det viktig å snakke ut med noen. Det er veldig vondt å holde slike tanker inni seg, sier Majda Beslagic (15).

I Ungdataundersøkelsen for 2017 forteller 14 prosent av ungdomsskoleelever i Asker at de er mye plaget av depressive symptomer, i Bærum er tallet 13 prosent, mens i landet for øvrig er snittet 14 prosent. Dette er tall Hauger-elevene vil gjøre noe med både på sin egen skole og blant venner.

– Vi ønsker å normalisere det å snakke om problemer og oppfordrer alle til å stille opp for noen, sier Majda og venninnen Hanna Bakkelund (15).

LES OGSÅ: Psykisk helse: En del av laget 

– Vær raus

På Verdensdagen for psykisk helse i dag besøker Majda, Hanna og medelever fra 10.-trinn alle skolens klasser for å dele ut buttons med påskriften «Hauger wants you to include» og fortelle om psykisk helse. Årets tema for verdensdagen er «Vær raus».

– Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, generøsitet og uselviskhet, står det på Verdensdagen for psykisk helses hjemmeside.

– Alle kjenner noen som har problemer, så vær raus og vis dem at du er der for dem, sier Hanna.

Aurora Blix (14) er enig:

– Det er viktig at alle føler seg inkludert, sier hun.

LES MER: Kutt i assistent-bruk skaper bekymring 

Havregrøt for miljøet

På Hauger startet verdensdagen med frokost for alle. Dette er fast to dager i uken ellers også, både før skolestart og i første friminutt. I går fikk elevene servert rykende varm havregrøt med banan- og eplebiter – eller knekkebrød.

Dette er bare et av tiltakene miljøterapeut Silje Bamle (23) har satt i gang for å skape et godt miljø på skolen. Elevene lager blant annet plakater med slagord og tegninger som henger rundt på skolen, der de oppfordrer til inkludering, mangfold og hvordan du kan være en god venn. Alle klassene lager klasseregler som de jobber seg gjennom punkt for punkt gjennom året. Hver trinn har i tillegg miljøgrupper som jobber for toleranse og inkludering.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger og merker det veldig godt på miljøet, sier Silje Bamle.

Får ros

–  Dette høres ut som et flott opplegg og det er fantastisk at Hauger-elevene er så engasjert, sier psykologekspert Joakim Næss i Bærum kommune.

–  Å normalisere det å prate om problemer i sin alminnelighet er veldig bra, dette er jo en del av selve livet. Ofte får noe mer gyldighet når det kommer fra noen du kan identifisere deg med, og ikke alltid er noe de voksne messer om.