Skip to main content

Bærum kommune: – Feil kan redusere sikkerheten

VAKT: Foreldre som parkerer i sonen for avstigning, får utdelt en påminnelse av Marianne W. Grønbeck.

Flere skoler har fått utbedret sikkerheten ved skolen sin de siste to årene, men det er langt fra alle som er fornøyd.

Les flere artikler