Sandvika fører an i digitaliseringen

SUKSESS: Sandvika videregående skole som har utmerket seg i mange år med satsing på digitalisering.foto:

SUKSESS: Sandvika videregående skole som har utmerket seg i mange år med satsing på digitalisering.foto: Foto:

I Fylkestingets budsjett for 2018 legges det opp til en storstilt satsing på digitalisering i den videregående skolen i Akershus.

DEL

– Vi lar oss imponere og inspirere av Sandvika videregående skole som har utmerket seg i mange år med satsing på digitalisering, sier fylkestingsrepresentant Eirik T. Bøe fra Venstre.

Fylkestinget ønsker at alle de videregående skolene i fylket skal blir bedre på å se og utnytte mulighetene som ligger i å ta i bruk nye digitale hjelpemidler og digitale pedagogiske verktøy.

HUSKER DU? Erna inspirert av Bærums digitale skole 

Vant innovasjonspris

Sandvika videregående skole har i flere år fått både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt innovative arbeid med digitalisering. I 2016 fikk skolen utdanningsinnovasjonspris fra IKT Norge

– Det er vi som skoleeier også stolte av, sier fylkestingsrepresentant Øyvind Rideng fra Høyre.

Etter forslag fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vedtok fylkestinget å sette 5 millioner kr i 2018, og deretter 7,5 millioner kroner årlig.

I tillegg til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, skal digitaliseringsarbeidet ha også gi lærere og skoleledelse bedre kompetanseheving i bruk av digitale pedagogiske verktøy

I begrunnelsen for tildeling av prisen fra 2016, påpeker IKT Norge at Sandvika videregående skole har i over ti år satset på en helhetlig og innovativ pedagogisk praksis.

FIKK DU MED DEG? Elever skal få sove lenger

Blogg, Twitter og Skype

– Skolen er kontinuerlig på søk etter gode pedagogiske måter å bruke teknologi på, og de sørger for at alle lærerne har kompetanse til å gjøre det. Skolen arbeider med å gjøre IKT til en viktig faktor i undervisning og læring. Blant annet har de innført blogg, Twitter og Skype i norskundervisningen, kan vi lese i begrunnelsen.

INNSPILL: l 

Investerer i utdanning

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018–2021 foreslås det til sammen nye investeringer i utdanning på 2,4 milliarder kroner.

Eksisterende anlegg bygges ut, deriblant Eikeli videregående skole, som tilgodeses med 247,3 millioner kroner.

Det avsettes 1,7 milliarder kroner til nye skoleanlegg.

Store investeringene til økt skolekapasitet kommer også i økonomiplanperioden 2022 – 2025, blant annet utbygging av Bleiker skole, ny på skole Fornebu, samt en større utbygging av Rud videregående skole.

Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 195 milliarder kroner til inneklimatiltak ved blant annet Asker og Nesbru videregående skoler.

Artikkeltags