Asker kommune og innbyggerne på Vettre trenger arealene ved Blakstad sykehus.

Dagens barneskole ligger klemt inntil den støyende Slemmestadveien. Vettre skole mangler både tilstrekkelige utearealer og muligheter for utvidelse. Skolen har kun en gammeldags gymsal og en liten ballbinge.

Etter som nye boliger bygges, de eldre flytter ut av eneboligene, og flere barnefamilier flytter til Vettre, vil behovet for en bedre skole og flere barnehageplasser øke.

Gårdsdrift, parsellhager og sjøliv kunne vært en del av tilbudet til dem som trenger en praktisk skolehverdag og en meningsfull fritid.

Blakstad bussterminal ligger rett ved sykehusområdet. Området er solrikt og fredelig med nydelig utsikt til sjøen. Et nytt sykehjem for eldre bør legges hit, fremfor til den inneklemte, støyutsatte og skyggefulle tomta ved Thon hotel Vettre. Et lavterskeltilbud innen psykiatrien kan også være aktuelt.

Ett av husene i Strandveien kan bli nærmiljøsentral og kafé for innbyggerne på Vettre, Blakstad og Konglungen. Velene mangler møtested på tvers av ulike bomiljø. Ungdom går gatelangs.

Innbyggerne har bidratt betydelig til å finansiere og drifte både kommunen og Blakstad sykehus gjennom alle år. Flere har mistet jobben de hadde innen psykiatrien. Politikerne i Asker må nå sørge for at kommunen overtar arealene til bruk for fellesskapet.

Les også

Stopp salg av Blakstad sykehus