Morten Skauge fikk ikke en av de seks sikre plassene på Bærum Høyres liste under nominasjonen. Han ble plassert på syvendeplass.

Det var oppsiktsvekkende, fordi det innebar at nominasjonskomiteen vraket lederen av kommunestyregruppen. Det skjedde etter lengre tids uro internt i partiet.

Nå har velgerne i Bærum talt og stemt til Skauges fordel.

Onsdagens møte i valgstyret må ha vært vesentlig hyggeligere for Skauge enn partiets nominasjonsmøte, selv om han fra det øyeblikk innstillingen ble kjent, flagget at han var topp motivert for å fortsette.

Skauge fikk 797 personstemmer fra Høyre-velgerne og 109 slengere fra andre partiers velgere. Kun ordfører Lisbeth Hammer Krog og varaordførerkandidat Haakon Kvenna Veum fikk flere personstemmer på Høyres liste. Av samtlige kandidater til kommunestyret fikk han femte flest personstemmer.

Disse fikk flest personstemmer og slengere i Bærum

Det er også et klart signal, når han får flere personstemmer enn fire av de forhåndskumulerte: Dag Egil Strømme, Elisabeth Hegg Gjølme, Elin Spjelkavik og Haakon Christopher Sandven.

Alle disse gjorde vel å merke gode personvalg med over 700 stemmer hver. Men de var altså bak Skauge.

Dette styrker Skauges posisjon. Hadde velgerne vært lunkne og puttet han midt i haugen, ville det vært lettere å gi viktige verv og posisjoner til noen andre enn med så solid velgerstøtte.

Partiene på borgerlig side - Høyre, Venstre, Frp og KrF - er allerede godt i gang med å diskutere dette et videre samarbeid og hvem som skal få hvilke roller.

De neste ukene vil derfor avklare hvilken posisjon Skauge har innad i partiet etter dette gode personvalget.

Andre trekk ved personvalget

For Høyres nye kommunestyregruppe er det to andre trekk som utpeker seg: Dårlig kjønnsbalanse og færre unge.

Partiet fikk 25 representanter i det nye kommunestyret. Kun ni av disse er kvinner. Tre av dem på sikre plasser.

Suzanne Five var beste kvinne av dem som kom inn på personstemmene, men hun hadde åtte menn foran seg.

Heller ikke Frp kan skryte på seg god kjønnsbalanse. Med Dag Vangsnes og Geir Homlund inn på personstemmene finnes det ikke en eneste kvinne i kommunestyregruppen.

Dette blir det nye kommunestyret i Bærum

Ved forrige valg gjorde også Høyres kandidater under 30 år det særdeles godt. Åtte kom inn. Nå er dette tallet halvert. Mikkel Mørch Sollie, Martin Strømme, Sebastian Otterhals og Farhoud Falahatimarvast gjorde gode nok personvalg til å komme inn, mens Felicia Saxebøl Fransson var en fattig personstemme unna fast plass.

Det betyr også at andelen representanter under 30 år som kom inn denne gang er sunket fra 25 i 2019 til 20 prosent i år. De øvrige under 30 i kommunestyret er Cathrine Chaffey og Ola H. B. Pedersen (Ap), Mathilde Lømo (R), Dina Knudsen (SV) og Cathinka Bergem (MDG).

Sistnevnte blir en av de aller yngste kommunestyrerepresentantene i hele landet. Bergem fyller 18 først 17. desember, og er enda yngre enn Askers yngste kommunestyrepolitiker, Sara Skjælaaen Vatn. Også hun fra MDG.

Les flere valgsaker her.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.