I regjeringens forslag til statsbudsjett er Husbankens investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser i sin helhet tatt ut av budsjettet.

Det er et dramatisk kutt i eldreomsorgen, og det er mildt sagt overraskende i en tid da vi blir betydelig flere eldre.

Regjeringen fjerner med et pennestrøk en ordning som har eksistert i mer enn 20 år og har bidratt til å stimulere til bygging og forutsigbarhet i planleggingen av sykehjem i norske kommuner.

Konsekvensene for Asker kommunes økonomi vil være betydelige.

Konsekvensene for Asker kommunes økonomi vil være betydelige. Da jeg stilte spørsmål i sist formannskap, redegjorde kommunedirektøren for at en fjerning av investeringstilskuddet vil utgjøre 380 millioner kroner for våre planlagte bo- og omsorgssentre frem til 2030.

Husbankens investeringstilskudd har som formål å stimulere til bygging av heldøgnsplasser i norske kommuner. Det tar tid å reise et sykehjem, og forutsigbarhet er spesielt viktig for kommunal planlegging.

Det har vært sagt at tilskuddet foreløpig er tatt ut for ett år, men hva skjer det neste? Dette mener jeg vitner om liten forståelse for situasjonen kommunene står i og hvordan en kommune styres.

Under Erna-regjeringen ble ordningen styrket til å utgjøre 55 prosent av anleggskostnaden per sykehjemsplass for presskommuner som Asker og Bærum.

I samme formannskapsmøte i Asker var vi veldig glade for å behandle sak om lokaliseringen av våre to neste sykehjem i Heggedal og på Vettre.

Disse to sykehjemmene sammen med det nye helsehuset på Borgen er viktige satsinger i vår eldreomsorg for å sikre en verdig alderdom for våre innbyggere.

Nå håper jeg et flertall i Stortinget endrer regjeringens forslag og legger inn igjen investeringstilskuddet for 2023 slik at vi ikke må vurdere å gjøre endringer i våre planer i Asker.

Les også

Et fornuftig sted for et nytt sykehjem