Det var derfor interessant å være til stede på folkemøtet på Hundsund onsdag 30. januar hvor Rådmannen og kommunaldirektøren la frem hovedbudskapet om den omfattende planen.

Les også: Manglende medbestemmelse på Fornebu

Les også: Røkke-tårnet vokste fra over 200 til 250 meter i løpet av kvelden

Les også: Frustrerte tanker om Fornebu

Planen er at boligantallet nesten fordobles fra 1999-planen, som hadde et tak på rundt 6.000 boliger, til rundt 11.000 boliger når alt er ferdig.

Det er ventet en utbygging på cirka 300 boliger i året, så det tar lang tid før dette er ferdig utbygd.

Men her er vi ved kjernen av saken.

Vi i Bærum Senterparti mener at 11.000 boliger på Fornebu er for mye. Da blir det like mange beboere der som på Grorud eller Stovner.

Vi mener dette blir for mye på denne halvøya, hvor det også er et rikt dyre- og fugleliv som vi må ta vare på. Dette vil bli skadelidende ved en så stor utbygging.

Nå mener vi at vedtak om Fornebubanen bør komme i år. Akershus fylkeskommune har sagt at de vil bidra med penger til utbygging. Er det sikkert at nye Viken fortsatt vil bidra med penger til dette?

 

Fra salen kom det mange spørsmål til kommunetoppene, og de som allerede bor der må føle seg lurt hvis boligantallet nesten vil fordobles. For dette var de ikke forespeilet ved innflytting.

Vi synes også den sosiale infrastrukturen er for lite ivaretatt i de nye planene, samtidig som man vil øke byggehøyden på de nye byggene.

Senterpartiet mener at Rådmannen og kommunens planleggere bør høre mer på innbyggerne som allerede bor der.

En annen ting er at behovet for bygging av nye boliger i Bærum bare for et par år siden var estimert til 200 per år.

Med all den utbyggingen som er i gang eller planlagt rundt i kommunen, og ut fra prognoser om fraflytting og strammere livreim, mener Senterpartiet at sunn planlegging for fremtiden må innebære en mer edruelig utbygging på Fornebu.

Hvor skal nye innbyggere komme fra?

Det er et politisk ansvar å regulere innbyggerutviklingen, ikke et ansvar som kan overlates til utbyggere.

Senterpartiet vil verken ha et stort Røkke-tårn eller en by på Fornebu.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Planvedtaket i kommunestyret bør utsettes til etter høstens valg, slik at disse viktige spørsmålene blir gjenstand for en reell debatt i valget og slik sett styrke demokratiet.