Forrige uke var parkeringsautomatene i full drift ved idrettsanleggene på Rud.

Maks p-tid uten å betale er fire timer. Fire timer er da vel nok? Nei, det er ikke det for de frivillige, de som er grunnsteinen for barn og ungdom.

Fire timer holder ofte, men flere dager i uken er dette altfor lite for veldig mange dugnadssjeler. Flere er trenere for flere lag. Skal frivillighet nå straffes?

Trenere, hjelpetrenere, oppmenn, lagledere, slipere og materialforvaltere når fort grensen på fire timer. En kioskdugnad eller en tilsynsvakt vil nå resultere i ekstra utgifter.

Jada, det er noen dette går ut over. Det er de som stiller opp slik at barna våre har et tilbud.

De fleste vil ikke merke på mer enn stresset med å huske å registrere parkeringen når de kommer.

Hvorfor skal de frivillige nå få en «toppskatt»? Hva er tanken bak? Trenerne som alltid kommer først og går sist, mange trener flere lag – nå skal de straffes med at kommunen har satt opp betaling for frivillighet?

Dette er lite gjennomtenkt, og det går kun ut over barna og støtteapparatet rundt.

Om man i dag blir igjen i Bærum Ishall for å se på kamp, koster dette ekstra. Bærum Ishall har i det siste året hatt en stor vekst av tilskuere på tribunen på hjemmekamper, det er blitt et yrende liv igjen i hallen.

Bærum Ishall er hjemmearena for IL Jutul. Jutul er en dugnadsklubb, hvor ting er basert på frivillighet. Hockey er en arena hvor elever fra mange skoler rundt om i Bærum møtes. Det er veldig få barn som faktisk kan gå til hallen.

Her må det komme frem en løsning. Hvorfor skal frivillighet straffes?

Et forslag kan være at man gjennom klubben kan søke om fritak for registreringsnummer på bilen, eller øke til 12 timer gratis.

Ja, mange gamle vrak har over tid blitt stående på parkeringsplassene på Rud. Selv uten dekk, men hvorfor ikke ta tak i disse problemene i stedet for å straffe frivilligheten som vi så sårt trenger?