– Jeg er trist, irritert og forbannet, sier rådgiver Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd.

– Trist og forbannet fordi vi i og langs Åroselva finner så mye søppel at det ikke er tilfeldig. Dette er gjort med vilje. Og irritert når jeg ser cirka 200 sneiper på utsiden av noe som bygges langs Sandvikselva, supplerer han.

Den siste uken er første økt med plukking av avfall i og langs utvalgte elver i Asker og Bærum gjennomført. «Søppeljegerne» samler inn fra Lysakerelva, Sandvikselva, Åroselva, Askerelva, Lierelva og Neselva. Sistnevnte er ny på lista fra i fjor, noe av årsaken er det voldsomme utbyggingen på Billingstad.

Les også

Krafttak for Oslofjorden

– Dette handler om marin forsøpling i hele fjorden, og elverydding er et av tiltakene, sa seniorrådgiver Nicolay Moe i Oslofjordens Friluftsråd tidligere i år.

Da hadde Senter mot marin forsøpling (Marfo) gitt Oslofjordens Friluftsråd 3,7 millioner kroner i tilskudd til prosjektet «Krafttak for en renere Oslofjord». Av disse går rundt en halv million med til elveryddingen i Asker og Bærum.

Plukke i evigheter

– Tilstanden jeg ser er ganske forferdelig. Visse steder kan vi plukke i evigheter, sier prosjektmedarbeider Jonathan Wegger i Mepex.

Konsulentselskapet med fagmiljø innen avfall og gjenvinning er delaktige i elveryddingen, sammen med Oslofjordens Friluftsråd og Hold Norge Rent.

Når innsamlingen er avsluttet, sendes avfallet til analyse. Søppelinnsamlingen fra elvene skal munne ut i en sluttrapport, hvor det blant annet foreslås tiltak som kan forhindre marin forsøpling.

– Vi har eksempelvis møter med kommunene, hvor vi går igjennom rapporten og ser hva de kan bidra med, forklarer Nicolay Moe.

Både Wegger og Heidenstrøm var med på første runde med plukking av søppel. De forteller om ulike funn for hver enkelt elv.

– I Lierelva var det stort og tungt metall, nedre del av både Lysakerelva og Sandvikselva hadde mye sneiper og ved Kistefossdammen i Heggedal var det en del industrisøppel av stål og plast, sier Heidenstrøm.

– Men langs nedre del av Åroselva var det mange villfyllinger, altså at folk har dumpet privat søppel over tid. Dit må vi tilbake, legger han til.

Gjengangere

Jonathan Wegger sier det alltid vil være bra fangst.

– Dessverre er det slik, for det er mye søppel som fanges opp i sidene langs elveleiet, sier han.

Wegger mener mye vil bli bedre om folk tenker mer på hvor eget avfall havner.

– Det bør være enkelt å kaste et egnet sted. Mesteparten av søppelet har nok ikke havnet i naturen med vilje, men for eksempel blåst ut av overfylte søppelkasser, sier han.

Etter analysene av fjorårets innsamlede avfall var det noen gjengangere som toppet listen i de enkelte elvene: Munnbind, plastgjenstander og emballasje fra matvarer og takeaway, samt bæreposer, og ulike metallgjenstander – eksempelvis handlevogner, sykler og skrapmetall.

Årets aksjon fortsetter med plukkerunder de neste par ukene. Analysene blir klare mot slutten av året.