Årsaken var problemere med fjernstyringen av signalanlegget.

– Det vil nok fortsatt være forsinkelser en stund utover som en konsekvens av stansen vi har hatt, sier Harry Korslund hos Bane Nor.

Dette rammet også Flytoget, som måtte frakte passasjerene med taxi og busser.