Flere nye butikker på de største kjøpesentrene

Både på Trekanten i Asker og Sandvika Storsenter skjer det flere endringer i vårmånedene.