I debatten om ungdomskriminaliteten i Heggedal presenterer gruppeleder for Fremskrittspartiet i Asker, Ole Jacob Johansen, unyanserte og lite effektive løsninger (Budstikka 24. november).

Det er rystende at noen politikere ser på å sende 15-åringer, og kanskje yngre, i fengsel som en god løsning.

La oss gjøre en ting klart: Situasjonen i ungdomsmiljøene i Heggedal er alvorlig, og det er bra at både politi og kommunen er inne med tunge ressurser.

At barn og unge ikke kan føle seg trygge i sitt eget nærmiljø, er hårreisende og trist.

Samtidig må vi unngå å bli fristet til å kun straffe for straffens skyld.

Man vet at ungdom som begår kriminalitet, er en enormt sårbar gruppe, og at hard straff ikke nødvendigvis er det mest treffsikre tiltaket.

Det er derfor mildt sagt rystende at Johansen og Frp foreslår å sende unge kriminelle «Rett i fengsel om du er over kriminell lavalder».

I samme åndedrag tar han til orde for å senke den kriminelle lavalderen. Å sende 15-åringer, og muligens yngre, i fengsel er feil medisin.

La oss gjøre en ting klart: Situasjonen i ungdomsmiljøene i Heggedal er alvorlig, og det er bra at både politi og kommunen er inne med tunge ressurser.

Her snakker vi om ungdom som er vokst opp i vanskelige levekår, mange av dem uten et stabilt hjem eller nettverk.

Å påstå at «De lever i verdens beste land med en uendelighet av muligheter til å skaffe seg et godt liv», som Johansen gjør, er i beste fall misvisende.

Målet skal være at færrest mulig begår kriminalitet, og at færre blir gjengangere.

Man vet at kriminaliteten blant ungdom har vært synkende siden starten av 2000-tallet. I samme tidsrom har man tatt i bruk mer alternative straffereaksjoner som ungdomsstraff.

Å kaste vellykket politikk på bålet, slik Johansen tar til orde for, er virkelig ikke riktig medisin. Tvert imot trenger vi flere av løsningene som virker.

Selvfølgelig skal vi fortsette å arbeide aktivt mot kriminalitet blant barn og unge, men å sende 13-åringer i fengsel, er ikke løsningen.

Man vet at en god og stabil oppvekst forebygger kriminalitet, derfor bør vi heller arbeide for at alle barn i Asker skal ha best mulig levekår.

For å få dette til, må vi blant annet arbeide målrettet med å bekjempe barnefattigdom, for eksempel ved å øke barnetrygden.

Andre viktige tiltak er å opprette flere møteplasser for barn og unge, styrke skolehelsetjenesten og hegne om de andre institusjonene som skal ivareta barnas interesser og stabilisere hverdagen deres.

I dag er terskelen for å sende unge i fengsel høy, og det er det gode grunner til.

FNs barnekonvensjon fastslår at å sende barn i fengsel skal være siste utvei, og Barneombudet mener barn og unge under 18 år ikke skal settes i fengsel.

Det betyr ikke at fengsel aldri kan være siste utvei, men den vurderingen bør gjøres av politiet og domstolene, og ikke av Ole Jacob Johansen.