Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et aksjeselskap er nødvendig

Styreleder Stein Holst Annexstad redegjør sammen med styrekollegene Gunnar A. Leganger og Bernt Stilluf Karlsen for hvorfor Veas skal omdannes til aksjeselskap.

Foto: KARL BRAANAAS

Veas blir aksjeselskap til beste for deg og meg.

Tidligere styreleder i Veas, Eyvind W. Wang, har 19. mars skrevet et debattinnlegg som fortjener et svar.

Veas er det store renseanlegget i Asker som mottar avløpsvannet fra innbyggere og næringsliv i Oslo, Bærum og Asker, tilsvarende 750.000 personer. Ved oppstart av anlegget var det 31 ansatte ved Veas, i dag har selskapet 96 medarbeidere. Veas’ eiere, styre og administrasjon har en ambisiøs visjon om å fjerne alle uønskede utslipp fra avløpsvannet og samtidig legge til rette for å bruke ressursene som finnes i avløpsvannet. Innen år 2040 er målet lønnsom, lokal og sirkulær ressursbehandling med positivt økonomisk resultat. Slik vil Veas ivareta rollen som samfunnsaktør og god nabo.

Hittil har Veas vært organisert som et interkommunalt samarbeid. Det har i mange år vært arbeidet med å få på plass en hensiktsmessig styringsstruktur for Veas. Eyvind W. Wang skal ha honnør for sin langvarige pådriverrolle i denne saken.

I den nye kommuneloven som kom ved nyttår, forsvant selskapsformen interkommunalt samarbeid. Veas blir derfor uansett nødt til å endre selskapsform. Det ble gjort en grundig utredning av alternativene som resulterte i en anbefaling om omdanning til aksjeselskap. Asker og Bærum har sluttet seg til anbefalingen. I Oslo er forslaget om omdanning til aksjeselskap til behandling i byrådet.

I realiteten blir det nå flere aksjeselskaper i et konsern for å kunne skille lovpålagt virksomhet som finansieres ved gebyrer fra oss alle, og kommersiell virksomhet der ressursene foredles og selges i et åpent marked. Slik den nye selskapsstrukturen er satt opp, vil den lovpålagte delen være beskyttet mot markedsrisiko knyttet til utviklingen av salgbare prosjekter. Organiseringen sikrer imidlertid at de lovpålagte aktivitetene vil kunne få fordelen av mulige overskudd fra den kommersielle delen. Planen er at bidrag fra den kommersielle delen etter hvert vil redusere gebyrbehovet, og vi arbeider mot visjonen om at Veas til slutt vil finansiere seg selv uten å måtte kreve gebyrer. Det er et ekstremt ambisiøst, men stimulerende mål.

Det ville ikke være mulig å realisere disse visjonene med dagens selskapsform. Når Oslo, Bærum og Asker nå kan samle seg om en ny selskapsform, vil det være en seier for samarbeidet rundt Oslofjorden. Fjordens tilstand var hovedbegrunnelsen for å bygge de to store renseanleggene Veas i Asker og Bekkelaget i Oslo. Nå fornyes samarbeidet og rustes for de store utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Hensynet til demokratisk innsyn og kontroll har hele tiden vært viktig for de tre kommunene. I den planlagte selskapsstrukturen vil styredokumenter i det vesentlige være offentlige og åpne for innsyn. I stedet for rådsmøter to ganger i året foreslår vi å arrangere en årlig eierdag som er åpen for media og allmennheten der vi kan presentere planer og prosjekter og gi eierne god bakgrunn for arbeidet i generalforsamling og styre.

Eyvind W. Wang og andre interesserte er hjertelig velkomne til å følge Veas tett også i fremtiden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.