Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18 - MDGs alternative løsninger

Kristelig Folkepartis Kaare Granheim mener i et innlegg i Budstikka at undertegnede og andre motstandere av E18-prosjektet utviser «en stor porsjon arroganse og ikke lite forakt for andres kunnskap og arbeid».

I stedet for å sette slike negative merkelapper på sine politiske motstandere, burde Granheim diskutere saken og de argumentene som er fremsatt. Det gir en bedre og nyttigere debatt enn å komme med usaklige personangrep.

Bærum MDG har vært motstander av dette prosjektet siden lokallaget ble stiftet. Vi er fortsatt det. For å klargjøre vårt standpunkt, kan jeg kort oppsummere vår mening om E18 fra Lysaker til Ramstadsletta:

Vi ønsker å bygge Vestre lenke fra Fornebu til dagens E18 på Stabekk. Det vil øke beredskapen, og er helt nødvendig når innbyggertallet skal øke til over 30.000 mennesker på Fornebu. Vi mener imidlertid at Vestre lenke kan bygges uten å bygge en helt ny E18.

Vi ønsker å bygge Gjønnesdiagonalen i tunnel fra Gjønnes til Strand, men ønsker en utredning av å legge T-banen i ett av tunnelløpene og videre fremføring av banen til Lysaker. På den måten får vi en svært effektiv kollektivløsning på tvers i Bærum og får redusert biltrafikken. Kostnadene reduseres ved felles løsning med veitunnel.

Vi ønsker videre et lokk på Høvik fra kirken og så langt østover som mulig. På det viset får vi utviklet Høvik senter noenlunde i tråd med grunneiernes ønsker, og det kan bygges boliger ved lokket. Veien kan senkes, slik at lokket ikke blir så ruvende. Et slikt lokk utløser ikke krav til firefelts avlastningsveier, luftetårn og store av- og påkjøringsramper, som er bare noen av de negative konsekvensene av den foreslåtte tunnelen.

Lysakerterminalen må bygges, og vi ønsker gode løsninger for bussen fra Lysaker til Strand.

Vi ser også for oss en mengde nye støyreduserende tiltak langs eksisterende vei. Støyskjermingen må rustes opp og forsterkes betraktelig, gjerne i kombinasjon med tett vegetasjon. Fartsgrensen må reduseres til 60 km/t og kanskje til 50 km/t nær boliger. Dermed vil støysonene bli langt mindre, og det kan bygges flere boliger og næringsbygg langs veien.

Korridoren langs E18 kan også være godt egnet for en satsing på nye næringsområder. Ved å regulere arealer og stimulere til opprettelse av grønne teknologibedrifter, kan vi skape en «Green Tech Valley» fra Lysaker og vestover langs veien. En slik bygningsmasse vil også kunne fungere som støyskjermer for bakenforliggende boliger.

De store pengene må i stedet brukes på kollektivtransport, klimavennlige løsninger for godstransport og effektive sykkelekspressveier. Det er samfunnsøkonomisk mye mer lønnsomt, og vil spare oss for både kostnader, klimagassutslipp og forurensning.

Det er ikke arroganse å ønske andre løsninger for samferdselen i Bærum og Osloregionen forøvrig. Etter vårt syn er det mer fremtidsrettet enn å tviholde på gamle løsninger fordi det er lagt ned så mye arbeid i dem.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.