Lørdag 14. januar valgte Akershus Arbeiderparti sin fylkestingsliste, og jeg ble valgt til 4.-plassen. Dette er en stor ære og et stort ansvar.

Det neste året skal jeg jobbe hardt for å vinne tilliten til folket i Akershus, Asker og Bærum. Selv har jeg vokst opp i Bærum, og etter en periode med studier i Oslo og utlande, har jeg valgt å flytte tilbake til min hjemkommune. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å bygge et nytt og bedre Akershus.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til å løse de store utfordringene samfunnet står overfor.

Sammen skal vi over de neste årene omstille oss fra fossil og bruk-og-kast til fornybart. Samtidig skal vi fortsette å skape arbeidsplasser og bygge ut velferdsstaten.

Nye Akershus, Asker og Bærum har store muligheter til å være viktige bidragsytere, men dette vil vi ikke klare uten godt samarbeid mellom det offentlige og private.

Selv jobber jeg i privat næringsliv og satt i fjor i programkomiteen til Bærum Arbeiderparti. I den sammenheng reiste jeg rundt i kommunen og møtte næringslivsorganisasjonene, bedrifter, gründere og fagforeningene i privat sektor.

Det jeg møtte, var et lokalt næringsliv som ivret etter å bidra, men mente det offentlige ikke var frempå nok hverken i å tilby muligheter eller stille krav.

I møtene var det særlig tre saker som ble løftet: Behovet for flere fagarbeidere, bedre ordninger for gründere etter oppstartsfasen og bedre kollektiv- og samferdselstjenester.

For disse sakene er det fylket som kan gjøre en forskjell. Når Akershus nå skal bygges på nytt, er det viktig å prioritere disse behovene.

Derfor vil jeg og Akershus Arbeiderparti jobbe for et stort yrkesfagsløft, videreutvikle Startup Viken og satse på mer kollektivtrafikk internt i fylkeskommunen, ikke bare inn og ut av Oslo.

Selvfølgelig vil også E18 og Fornebubanen fullføres med Akershus Arbeiderparti, det er tross alt et Arbeiderparti-styrt Viken som fikk til oppstart av prosjektene.

Ap har store ambisjoner for det nye Akershus.

For å sikre at det er seriøse aktører som vinner offentlige anbud, vil Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv bli utviklet til en Akershus-modell. Det er seriøse bedrifter med ordnede forhold som skal vinne i offentlige anbud.

Her vil vi følge opp regjeringens ambisjoner om at klima og miljø skal vektes minst 30 prosent i alle anskaffelser. Tydeligere miljøkrav er noe jeg har opplevd at næringslivet selv har ønsket slik at bærekraftige løsninger lønner seg.

Kombinert med et tydelig og styrket fokus på innovative anskaffelser håper jeg at fylket slik kan bidra til den innovasjonen som trengs for det grønne skifte. Her er det synd at Høyre ikke har ønsket å gjøre det samme i Asker og Bærum.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for det nye Akershus. Vi vil bygge noe bedre som bidrar til at Norge kommer seg trygt igjennom denne omstillingen. Sammen skal vi kutte utslipp og skape jobber.

Det betyr noe hvem du stemmer på i høst, stem Arbeiderpartiet, og godt valg.