Vi ønsker at det skal være offentlig hvem kommunestyregruppen møter i det offentlige rom og hvilke tema som diskuteres. Derfor etablerer MDG sitt eget lobbyregister i Bærum og oppfordrer de andre partiene til å gjøre det samme.

Les også: – Tid for lobbyregister i Bærum

Egentlig vil vi ha et felles lobbyregister for bærumspolitikken. Det vil ikke Høyre og Fremskrittspartiet. De vil ikke utrede spørsmålet om et lobbyregister engang og avfeide nylig vårt forslag om det i formannskapet.

Hva er de redde for?

At det er noen problemstillinger knyttet til personvern, varslersaker og private møter med enkeltpersoner er vi klar over, men disse er ikke vanskelige å løse. Det fungerer i Brüssel og i Washington, og det vil selvfølgelig fungere her også.

Budstikka mener: Lobbyregister bør utredes

Lobbyvirksomhet er legitimt og en viktig del av vårt demokrati. Det skjer hele tiden fra bedrifter, interessegrupper og enkeltpersoner. Partiene og politikerne tar også ofte selv initiativ for å få innspill i krevende saker. Terskelen for å ta kontakt med politikere for å by på synspunkter, meninger, kunnskap og argumenter skal være lav.

Kunnskap om lobbyvirksomheten er nyttig og ufarlig. Den kan medvirke til mobilisering, bedre debattklima og mer tillit til at politikerne husker at de er tillitsvalgte.

De store partiene stritter konsekvent imot større åpenhet i de politiske prosessene i Stortinget også.

Les mer på budstikka.no/debatt

I en tid hvor tilliten til politikere og politikk settes på harde prøver er det uklokt å opptre som om åpenhet er en trussel, som også Nettavisens Gunnar Stavrum skriver godt om i en artikkel nylig.

Slik kan vi ikke ha det i et bærekraftig demokrati.

Miljøpartiet De Grønne gjør derfor det samme lokalt som vi har gjort på Stortinget siden 2014; vi oppretter vårt eget lobbyregister. Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner.

Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, derimot, fører vi ikke opp her. Registeret har vi holdt enkelt og ubyråkratisk, og det er lett tilgjengelig for alle som ønsker innsyn.

Åpenhet er ikke vanskelig. Det krever bare vilje og bevissthet om at vi som politikere er våre velgeres ombudspersoner.

Slik kan et lobbyregister bli

  • Miljøpartiet De Grønne vil ha utarbeidet et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker kommunestyrets medlemmer på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i saker som er til behandling eller skal behandles.
  • Et lobbyregister kan inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer.
  • Et register kan gjøres obligatorisk og elektronisk søkbart for alle.
  • Presseforbundet, redaktørforeningen, Kommunikasjonsforeningen og Transparency International har sammen foreslått et system for et nasjonalt lobbyregister. De mener en registreringsordning vil gi et godt innsyn i påvirkningen av politiske myndigheter.