Jeg gikk en tur over musikantenes bro på Bekkestua i dag. Der var det livlig!

Det var flere fotgjengere enn biler. Barn, unge og gamle gikk på kryss og tvers over broen, på ulike steder.

Alle i sitt eget tempo. Alle med et litt engstelig sideblikk på bilene som gled mer eller mindre forsiktig forbi.

Det slo meg hvor kompakt denne sentrale delen av Bekkestuas hjerte er. Det er bare 120 meter fra Bærumsveien til Bekkestuveien.

Det slo meg også hvor mye som skjer der. Fotgjengerne fyller fortau og torg. Når de flere hundre leilighetene i Bekkestua Have, Bekkestua sør, Fagerlunden og de andre prosjektene blir ferdige, kommer det mange, mange flere mennesker hit for å handle, ta en kaffe og se på livet. Flott!

Men hvis bare en brøkdel av alle disse menneskene også skal kjøre bilen sin på disse 120 meterne, i tillegg til de som allerede kjører der, vil det bli kaos av den utrivelige sorten.

Les også

Hold hendene unna Bekkestua

Biler er store og harde og tar veldig mye plass. I dette sentrale området har personbiler og gjennomgangs-biltrafikk ingenting å gjøre.

Med alle bilveier som leder til og rundt Bekkestua, er det rett og slett ikke nødvendig for de aller fleste å kjøre gjennom sentrum.

Bevegelseshemmede har egne plasser i parkeringshusene og vil i tillegg kunne få noe gateparkering utenfor den bilfrie sonen.

Varelevering kjemper med personbilene om plassen i dag og trenger bedre arbeidsforhold. Utrykningskjøretøy vil også få bedre fremkommelighet når personbilene forsvinner.

Kjære Bekkestua, i alle de 70 årene jeg har ruslet rundt her, er jeg faktisk blitt mer og mer glad i deg.

Men også (tilnærmet) bilfri trafikk må håndteres. Det er ikke bare å slippe fotgjengere, syklister og sparkesyklister løs i fri dressur.

Jeg er både bilist, syklist og fotgjenger og har erfart konflikten mellom syklister og fotgjengere diverse steder på egen kropp.

Det nærmeste man kommer en løsning er å separere gående og syklende, ved at syklistene får sin egen, tydelig merkede trasé.

Les også

Bilfritt Bekkestua er riktig vei å gå

Den må de gående venne seg til og holde et oppmerksomt blikk på. Og de syklende, i alle aldre og fasonger, må ha et like oppmerksomt blikk på de gående.

Det klarer vi, når målet er mer sykling, mer sentrumsliv og mer bærekraft.

Kjære Bekkestua, i alle de 70 årene jeg har ruslet rundt her, er jeg faktisk blitt mer og mer glad i deg.

Trafikkmessig er du ganske håpløs, du har for lite grønt, og du er slett ikke perfekt, men du er et levende sted, og du har et stort potensial!

Noen tenker nye tanker og legger gode planer for deg nå: I januar skal kommunestyret ta stilling til om broen din skal prøvestenges for biler i ett år. Selvfølgelig bør den det!

Stenging i åtte måneder er uansett nødvendig på grunn av byggeprosjektene. Da er det riktig å gi det et helt år, slik at man kan få telt, målt og utredet effektene og konsekvensene tilstrekkelig under alle forhold.

Jeg velger å tro på dette: Snart blir du grønnere og frodigere, med vann og benker og sykkelstativer. Det vil være folksomt på alle dine torg og plasser, og i alle dine smett og overbygde passasjer.

Kafeene vil være fulle. Folk vil handle. Og musikantene vil stå stramme og stolte langs sykkeltraseen på den gamle kongeveien.

Les også

Bekkestuas tre identiteter