Frivillighetsutvalget jobber med å kartlegge og påvirke til mer samarbeid innen frivillig arbeid i Asker.

– Det er enormt med omsorg og engasjement i denne kommunen. Mange ble vekket gjennom flyktningkrisen, forteller han.

Totalt finnes det om lag 350 lag og organisasjoner i Asker – ønsket er at disse samhandler mer.

LES OGSÅ: 20 fantastiske ting å si om unge fra Asker og Bærum 

Frivillighet er bra for helsen

Lørdag arrangerer utvalget Frivillighetskonferansen i Asker kulturhus med Kirsten Koht som konferansier og utdeling av Frivillighetsprisen.

Her vil blant andre kommune-overlege Jens A. Mørch holde foredrag. Hans erfaring er at frivillig arbeid ikke bare er lønnsomt for samfunnet, men at det også er en kilde til bedre helse for dem som deltar.

Dette er lærer i valgfaget «Innsats for andre» ved Vollen ungdomsskole, Solveig Østhagen, enig i. Faget har 20 elever på tvers av trinnene, som blant annet bidrar på NaKuHel og asylmottaket på Dikemark.

– Elevene er motiverte ut ifra hjerte og sjel. Jeg får tilbakemeldinger om at de er blitt vist en ny verden og synes det er godt å kunne hjelpe, sier hun.

– Gøy å glede

Elevene lager quiz og steker vafler med de eldre blant annet eller leker med asylbarn.

– Vi får ikke penger, men kjærlighet tilbake for det vi gjør, sier Tea Regine Høvik (14), som blant annet har hjulpet til på Risenga bo- og behandlingssenter.

– Det er gøy og deilig å se at de vi hjelper blir glade, sier 13-åringene Jenni Myhre Auke og Neda Marija.

– Alt vi gjør er ikke morsomt altså. Vi gjør det for å hjelpe andre, sier Elise. (13).

– Det er så mange som har det vanskelig. Tenk på hva som kan skje, hvis de ikke får den hjelpen, sier Neda Marija (13).

LES OGSÅ: Riktig å åpne dørene for alle 

Ungdomsarbeid

På Frivillighetskonferansen lørdag kommer Jan Morten Bjerkan fra Kolstad fotballklubb i Trondheim. En litt anderledes fotballklubb, der målet ikke er å bli en bedre klubb, men å avslutte sesongen med flere spillere enn ved starten.

– Fotballen er inkluderende og skaper nettverk. Men så kan leken bli borte, med topping av laget og ekskludering. Kanskje vi har noe å lære av denne klubben? spør Brustad.

Psykisk helse hos unge

Frivillighetsutvalget vil gjerne jobbe langsiktig med saker som angår ungdom, som psykisk helse, rusmidler og skolefrafall – og prisnivået for å kunne delta på organiserte aktiviteter.

Utvalget ønsker også flere unge mennesker og representanter for ulike etniske grupper inn i utvalget.

– Mye er veldig bra i Asker, vi er heldige som bor her. Men noe kan justeres og bli bedre, vi jobber med å skaffe oss kunnskap og jobber langsiktig, sier Brustad.

– For deg som har lyst til å være med i frivillig arbeid: Gå inn på frivilligiasker.no. Der får du vite i hvilke organisasjoner og prosjekter du kan bidra.