Høyteknologisk eldreomsorg

LYDHØR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Dønski bo- og behandlingssenter, der han lytter til Karen Evensen (t.h.) og Bodil Christiansen. FOTO: TRUDE BLÅSMO

LYDHØR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Dønski bo- og behandlingssenter, der han lytter til Karen Evensen (t.h.) og Bodil Christiansen. FOTO: TRUDE BLÅSMO

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Teknologi skal hjelpe Bærum til å bli ledende på eldreomsorg.

DEL

Kommunen har allerede kommet langt med å ta i bruk teknologi for å lette og trygge hverdagen for sine eldre.

Vi kan ikke lukke øynene for at vi får store eldregrupper i tiårene som kommer. Det kalles eldrebølgen. Som bølger flest, skaper den både mange muligheter og mange utfordringer.

Mulighetene ligger blant annet i arbeidslivet. Behovet for arbeidskraft er stort, ikke minst innen den offentlige sektoren. Tilførsel av arbeidsvillige hender er selvfølgelig interessant.

I fremtiden vil vi se at flere friske eldre hjelper sine jevnaldrende. Og vi vil se et arbeidsliv som vil trekke veksler på den kompetansen voksen arbeidskraft har bygget opp.

Særlig konsulent- og ingeniøroppgaver av tidsbegrenset karakter. Nettsteder er allerede under oppbygging for å koble eldre mennesker opp mot behovene i arbeidslivet.

Med lang levealder følger det også omsorgsbehov. Bærum ønsker at mest mulig av omsorgen skal skje i hjemmet. Det betyr at alle former for hjemmetjenester og hjemmehjelp må bygges opp.

Når det gjelder sykdom, har Bærum gode rutiner for å hjelpe hjemme. Antagelig til stor glede for alle som kan bo hjemme fremfor å bli beboere og pasienter på et eldre- eller sykehjem.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Det er innenfor feltet trygghet at Bærum har etablert et prosjekt som får stor oppmerksomhet. I et samarbeid med Sintef, Universitetet i Oslo, høyskoler og andre kommuner ønsker kommunen å finne frem til tekniske hjelpemidler som i hovedsak skal tjene to hensikter.

Den ene er å skape tryggere rammer rundt den enkelte.

Den andre er å frembringe hjelpemidler som gjør dagene enklere å beherske. Det er selvsagt et ønske at flest mulig skal føle at han eller hun mestrer en stadig mer komplisert hverdag.

Så interessant er Bærum kommunes satsing på høyteknologisk eldreomsorg at statsråd Torbjørn Røe Isaksen besøkte Bærum og «Fru Kroghs leilighet», Bærum kommunes pilotprosjekt der ny teknologi myntet på demente nå testes ut på Dønski bo- og behandlingssenter.

Både dører som varsler om det er dag eller natt, en snakkende medisinboks som forteller når pillene skal tas og andre mobile alarmer som har til hensikt å trygge hjemmeboende eldre er nå i bruk i kommunen.

Kunnskapsministerens interesse for det han så fødte replikken «Velferdsteknologi er ett av de viktigste satsingsområdene for regjeringen.

Og Bærum kommune er en spydspiss på feltet», mente Isaksen.

Bærum har i mange år ønsket å være ledende på eldreomsorg. Nå tar kommunen teknologi i bruk for å leve opp til sine ambisjoner.

Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 19. januar 2015.

Artikkeltags