Borgarting lagmannsrett har dømt en Asker-mann i 30-årene til ett år og ti måneders fengsel, samt 100.000 kroner i oppreisningserstatning, for seksuell omgang med en syv år gammel jente.

Handlingen fant sted på skolen hvor mannen arbeidet som SFO-ansatt.

Overgrepet skjedde tilbake i 2010, men jenta fortalte ikke om overgrepet som var skjedd før i 2016. Da startet politiet etterforskning mot mannen, som ett år tidligere var frifunnet i Asker og Bærum tingrett for tilsvarende forhold.

Les også: Jenta ble voldtatt. Mannen ble dømt. Fortsatt føler hun skyld etter overgrepet.

Nektet straffskyld

Mannen har hele tiden benektet overgrepet mot jenta, men ble ikke trodd i Asker og Bærum tingrett.

Han anket dommen fra tingretten, men lagmannsretten fant ingen nåde og skjerpet fengselsstraffen med to måneder og økte oppreisningserstatningen med 25.000 kroner.

«I skjerpende retning må det for det første legges vekt på at (...) grovt utnyttet sin stilling som ansatt på SFO for å skaffe seg seksuell omgang med et syv år gammelt barn. I tillegg til eget hjem er skolen et sted hvor de yngste barna har et særskilt krav på å kunne føle seg trygge», står det i lagmannsrettens dom.

Les også: Slik avhøres de aller yngste barna

Kynisk utnyttelse

Retten mener også det er ytterligere skjerpende at mannen opprettet et særlig tillitsforhold til jenta, for så å ta henne med inn i en garderobe.

«Et tillitsforhold som han kynisk utnyttet for å oppnå egen seksuell nytelse», står det i dommen.

Offeret har senere fått alvorlige psykiske ettervirkninger av overgrepet, noe retten også finner skjerpende.

Les også: – Jeg sa fra til venninnene mine, og de sa fra til læreren. Og da ble jeg glad.

Gransket 110 overgrepsdommer

Budstikka presenterte i april i år funnene av 110 overgrepsdommer fra Asker og Bærum tingrett. I serien 10 år med overgrep i Asker og Bærum viste dommene blant annet ofte at det var en nær relasjon mellom offer og gjerningsperson (se infografikken under).