Med jevne mellomrom gjennomfører politiet kontroller i kollektivfeltet på E18 i morgenrushet. En tirsdag i slutten av august skrev politiet ut bøter for 90.000 kroner i morgenrushet på E18 ved Høvik. To uker senere hanket politiets ene betjent inn 18 bilførere i SOS-lommen på Gyssestad.

– Hadde vi vært flere på kontrollen, kunne vi tatt minst dobbelt så mange, fortalte Inge Frydenlund i Trafikkorpset til Budstikka etter kontrollen i midten av september.

Seks forelegg

Tirsdag morgen stilte politiet seg igjen opp for å sjekke trafikken i kollektivfeltet – denne gangen på Blommenholm. Politikontrollen varte én time, fra klokken 8 – 9, og i løpet av denne tiden ble totalt seks bilførere stanset for brudd på reglene om kjøring i kollektivfeltet.

Det resulterte i nye 36.000 kroner i statskassen.