«Bærums barn fortjener gode barnehager» skriver leder for hovedutvalg for barn og unge, Haakon Veum (H) (Budstikka 11. november).

Dette er åpenbart vanskelig å være uenig i, men likevel har ikke Høyre bidratt til å bevilge nok penger til å oppfylle de lovpålagte pedagog- og bemanningsnormene i Bærums barnehager.

Hvis man tar en kjapp titt på Utdanningsdirektoratets statistikk for 2021, ser man at Bærum er blant kommunene som er dårligst til å oppfylle normen som sier at man skal ha én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år og én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.

Av landets ti største kommuner ligger Bærum helt nederst.

Veum mener Bærum Høyre er opptatt av det pedagogiske tilbudet, men hvordan skal dette gå når man ikke engang oppfyller minimumskravet om faglærte ansatte?

Når høyrestyrte Bærum reklamerer for store barnehager, hører man at de snakker om at størrelsen ikke er relevant for barnas opplevelse av trygghet, for barna er uansett bare sammen med sin base.

Dette er en misvisende beskrivelse av virkeligheten i mange store barnehager.

La meg bruke min datters barnehage, nyopprettede Gjettumkollen, som eksempel.

På hennes base er det to avdelinger med nesten 40 barn i alderen 3–5 år. De deler kjøkken og toalett, og de har ett felles torg mellom de to avdelingene.

I den forrige barnehagen hennes, nedlagte Vallersvingen barnehage, var det mindre trafikk mellom avdelingene og færre fellesarealer.

Til gjengjeld hadde de et mye større uteområde enn Gjettumkollen, og det var enklere å få oversikt over de andre barna og foreldrene, i tillegg til at det var et roligere og tryggere miljø.

Det er underlig å lese hvordan Veum argumenterer for at oppgradering av barnehager nødvendigvis må føre til så store enheter som for eksempel Gjettumkollen.

Hvis dette er et spørsmål om økonomi, er det et spørsmål om prioriteringer.

Dette er i beste fall en kortsiktig løsning.

I det siste har det være skrevet om den kritiske mangelen på vikarer til skoler og barnehager i Bærum.

I flere av de store barnehagene «løser» de dette ved å ha enda flere barn per ansatt.

Dette er i beste fall en kortsiktig løsning, fordi det etter hvert vil slite ut de ansatte, og barna vil få et dårligere tilbud.

Hadde barnehagen vært nødt til å stenge på grunn av utilstrekkelig bemanning, hadde samfunnet rundt i det minste våknet opp og innsett at vi er nødt til å gjøre utdanningen og yrket mer attraktivt.

For det er liten tvil om at de barnehageansatte er en svært viktig yrkesgruppe, noe både pandemien og streiken har vist med all tydelighet.

Forskning viser at det faktisk ikke er størrelsen på barnehagen som avgjør hvilken kvalitet barnehagen kan ha, men dette gjelder åpenbart ikke når bygging av store barnehager dekker over en utilstrekkelig satsing på barna.

Bærum kommune – og Bærum Høyre – må jobbe for at alle barnehager skal oppfylle den lovpålagte bemannings- og pedagognormen, og for at barnehagelærer skal bli et mer attraktivt yrke i kommunen vår.

Det er dessverre et stykke igjen dit.