Utdanningsforbundet Bærum har hatt samtaler med flere av de politiske partiene om kommunedirektørens budsjettforslag.

I korte trekk er vi opptatt av gode betingelser for våre medlemmer som jobber i skole og barnehage i Bærum, noe vi mener vil føre til bedre kvalitet i tilbudet som gis, og forebygging av utenforskap for barn og ungdom i Bærum.

Les også

Løkeberg-mannen Steffen Handal leder læreropprøret: – Jeg lever med ansvar 24 timer i døgnet

Lønnsnivået for lærere i skole og barnehage må være konkurransedyktig med sammenlignbare kommuner og med relevante jobber utenfor yrket. Nå blør vi kompetanse. Vi ligger vesentlig under Oslo kommune for både undervisningsstillinger i skole og for pedagogiske ledere i barnehage og ikke minst for ledere.

Bærum kommune bruker langt mindre penger på skole enn snittet i ASSS (store kommuner som gir et godt sammenligningsgrunnlag).

Det er viktig at Bærum ikke sparer seg til fant.

Det er en økning i behov for spesialundervisning og større grad av psykisk uhelse blant barn og unge. Det er stor mangel på lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Ledere i skole har ansvar for langt flere elever per årsverk enn sammenlignbare kommuner.

Det er viktig at Bærum ikke sparer seg til fant, men bruker midler hvor det trengs på nivå med andre sammenlignbare kommuner.

I barnehagene er det mange som jobber som pedagogisk leder på dispensasjon. Styrere sitter med valget mellom å stenge barnehagen eller å søke om dispensasjon for en medarbeider som ikke er kvalifisert, fordi de mangler søkere med barnehagelærerutdanning.

For tiden er det 87 pedagoger på dispensasjon i Bærum. Utdanningsforbundet etterlyser et program som gir utdanningsmuligheter til disse, slik at de kan kvalifisere seg mens de er i jobb. «ABLU» – arbeidsbasert barnehagelærer utdanning – finnes i mange andre kommuner.

Snakker du med en styrer i barnehage, så vil du høre det samme uansett om det er kommunal eller privat drift: Det er nesten helt umulig å få tak i vikarer.

Vi ønsker at det igangsettes et prosjekt for å undersøke gevinsten av ekstra grunnbemanning i barnehagen. Flere kommuner har hatt lignende prosjekterer med økning av grunnbemanningen som viser at barnehagen sparer penger på vikarer, og at det er mindre slitasje på både barn og ansatte.

Det ser ut til å være «vinn-vinn», som også medfører mindre sykefravær generelt.

Det er viktig å fortsette styrking av både trykte og digitale læremidler. Lærerne melder at de fortsatt har få trykte læremidler og bruker mye tid på kopiering. Utdanningsforbundet Bærum mener at ekstrabevilgningen som kom i fjor, skal videreføres, med 10 millioner kroner også de neste to årene.

Kommunedirektøren foreslår å åpne skolebyggene på ettermiddag og kveldstid. Det er et godt forslag å ha fritidsmuligheter for ungdommen i nærområdet, og det er et behov for aktivitetsmuligheter også for barn og ungdom som ikke deltar i det organiserte idretts- og kulturtilbudet.

Men dette foreslås helt uten en styrking av skolebudsjettene for å lage et tilbud barn og unge faktisk er interessert i.

Skal det satses på barn og ungdom, må det satses på de menneskene som jobber i skole og barnehage.