Den gledelige nyheten er at det blir gratis kollektivreiser frem til skolealder og halv pris frem til 18 år, noe som i aller høyeste grad er med på å skape gode reisevaner, også når de skal inn i voksenlivet. Bruken av kollektivtransport som det naturlige valget håper vi i MDG og andre partier blir effekten på sikt.

Les Salvesens innlegg her: Billigere kollektivtrafikk for barn og unge

Det er derfor jeg blir så forundret over hva KrF vil med sin kollektivtrafikkpolitikk. Her prøver man helt åpenbart å ta æren for noe som i beste fall er en motvillig avtale med byrådet i Oslo. Og slik skal man vel ikke fortelle sannheten?

Det som er virkelig, er at den tidligere regjeringen, med KrFs stemmer, i nasjonalforsamlingen økte momsen på kollektivtransport med 50 prosent i budsjettforlik. De fire partiene som nå har dannet regjering, har stemt mot MDGs forslag om billigere kollektivpriser i Stortinget.

Den nye regjeringens plattform sier heller ikke et ord om lavere kollektivpriser, til tross for at man har uttalt at denne gangen skal man virkelig gå inn for det grønne skiftet. Er dette å satse på ungdommen?

Når Ruter nå velger å gjøre justeringer av prisene, så skjer det i forhandlinger med MDG-byrådet i Oslo. Samarbeidspartiet til KrF i Akershus, Høyre, har kjempet for økte kollektivtakster. Flertallskonstellasjon i Akershus har kjempet mot MDGs forslag om reduserte kollektivtakster i forhandling om kollektivpriser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I beste fall har fylkesvaraordføreren misforstått noe, men sannsynligvis er det kun et valgkamputspill uten troverdighet. Garantisten for lavere kollektivpriser er MDG, både regionalt og nasjonalt!