Støtten til scenen skrumper

Bærum søker spillemidler til teater for annen gang. Garderobene på Lille Scene er pusset opp, de vil dekke litt av utgiftene med spillemidler. Men pengene skrumper.