Skip to main content

Kjemper for vern av broen over Sandvikselva

GAMMELT FORHOLD: Ragnhild Sprovin har et livslangt forhold til den gamle sykkelsmedbroen fra 1920-tallet. Nå kjemper hun for dens liv. Klekkeriet ligger rett ovenfor i elvesvingen.
GAMMELT FORHOLD: Ragnhild Sprovin har et livslangt forhold til den gamle sykkelsmedbroen fra 1920-tallet. Nå kjemper hun for dens liv. Klekkeriet ligger rett ovenfor i elvesvingen.

Kommunestyret vil bygge blokker på tomten og lage ny kjørebro over Sandvikselva. Nå kjemper nærmiljøet for den gamle broen.

– De kan ikke rive denne broen som er en så viktig del av kulturhistorien, sier Ragnhild Sprovin. Som styremedlem i Tanum vel og Jong-beboer i hele sitt liv er hun dypt fortvilet over kommunestyrets vedtak før jul. Det går ut på å tillate Obos og Eiendomsspar å bygge blokker med til sammen 125 leiligheter og en barnehage på tomten mellom Sandvikselva og E16 ved Bjørnegårdsvingen.

LES OGSÅ: Planlegger blokker i Bjørnegårdsvingen

Veivesenet sa nei

Tanum Vel har klaget på vedtaket. Ikke på selve boligbyggingen, men adkomsten. Kommunen ønsket opprinnelig å legge adkomsten fra E16, som blir lokalvei når den nye står ferdig. Men det ville ikke Statens vegvesen. De mente at rundkjøringen som er planlagt ville få for mange armer, og varslet innsigelse.

Dermed valgte kommunen å gå inn fra den andre siden, fra Bjørnegårdsvingen, over elven. Der er en gammel smijernsbro som i sin tid gikk inn til Hamang Papirfabrikk. Den skal rives og erstattes med en større.

– Det er snakk om viktig industri- og kulturhistorie som broen er en viktig del av, sier Ragnhild Sprovin fra Tanum Vels styre. Hun vokste opp på Jong, og bor der den dag i dag, og har et sterkt forhold til området.

På ski til skolen

– På 60-tallet gikk vi på ski til Evje skole over broen og videre over jordene der E16 går i dag, og opp gjennom Hamangskogen. Og vi trillet sykkelen over broen til sykkelverkstedet hvor den ble reparert. Det er et intakt kulturmiljø der nede, selv om det ser litt slitent ut. Andre steder prøver de å gjenskape slikt, fortsetter Sprovin. Hun synes ikke at Bærum burde gitt etter for veivesenets argumenter sånn uten videre.

– Med denne løsningen må alle som skal til boligene krysse Sandvikselven to ganger. Og det er helt merkelig at de skal ødelegge dette gamle miljøet når det finnes andre løsninger. Alle var jo egentlig enige om at adkomsten burde være fra den andre siden, sier Ragnhild Sprovin.

Da kommunestyret vedtok planen, ble det samtidig bestemt at selv om broen rives, så skal elementer fra den gjenbrukes i ny bro.

Fylkesrådmannen har også i sin merknad til saken uttalt ønske om å bevare broen og legge adkomsten fra Hamang-siden.

«Primært anbefales det at adkomst til feltet legges østfra, slik at området ved elva og broen i sin helhet ble ivaretatt slik det er i dag», heter det i uttalelsen.

– Bør heller restaureres

Nede ved elven ligger flere eldre små bygninger som skal bevares. Det gjelder blant annet den gamle smia og sykkelverkstedet som brukes til stamfiskanlegg. Kommunens spesialkonsulent inn alt som har med fisk å gjøre, Morten Merkesdal, er ikke begeistret for utbyggingsplanene.

LES OGSÅ: Her lages rundt en halv million laks

– Jeg mener den grønne lungen burde forbli grønn. Og hvis det blir bygget ut, så er jeg sterkt imot at de legger adkomsten der den gamle broen er. Den bør i stedet restaureres, sier Merkesdal.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.