Første byggetrinn bak Frelsesarmeen er allerede i gang. Der skal Skatt øst inn. Men resten av det store området mellom Elias Smiths vei og jernbanen ligger brakk. To år etter at detaljreguleringen ble endelig vedtatt, har ennå ikke SBC klart å skaffe leietagere til de 18.000 kvadratmeterne som gjenstår.

LES OGSÅ: Full jakt på leietagere

– Det betyr ikke at vi har gitt opp, men samtidig vil vi få vurdert muligheten å omregulere byggetrinn 2 til boliger kombinert med næring. Det kan gi 120 boliger i etasjene over kafeer og butikker, noe det helt klart er behov for i Sandvika, sier Knut Amundsen som er prosjektleder i SBC. De har nå bedt kommunen om et oppstartsmøte for å diskutere saken.

Må vurdere støy

– Er ikke nye lokaler nærmest oppå jernbanen i Sandvika attraktivt for næringsdrivende?

– Vi trodde jo det. Men det er ikke veldig lett å leie ut for tiden. Asker og Bærum har hatt mye næring innen oljeservice, og det er ikke akkurat «in» om dagen. Boliger derimot, er det åpenbart stort behov for.

– Men er det ikke for støyutsatt for boliger?

– Det er noe av det som må vurderes. Vi vil jo legge boligene slik at alle oppholdsrom og soverom vender vekk fra jernbanen inn mot fellesområdet. Dessuten bråker moderne tog mindre enn før. Elias Smiths vei skal også bli en mye roligere gate slik jeg har forstått, og E16 skal under jorda, sier Knut Amundsen.

Opptil 14 etasjer

Det er det kjente arkitektkontoret Stein Halvorsen Arkitekter som har tegnet det store næringskvartalet, og forslaget til endring dersom det blir boliger i 2. byggetrinn. Det innebærer blant annet en større variasjon i byggehøyder, fra 4 til 14 etasjer for å «gi leilighetene god tilgang på dagslys og utsikt, samt et vestvendt uteoppholdsareal med god skjerming mot støy».

LES OGSÅ: Klart for nytt kvartal i Sandvika

– Prosjektet får en helt annen utforming, og vi tenker oss et kvartal hvor alle boligene hegner om et felles uterom mot vest. Mot jernbanen vil byggene danne en støybuffer, forklarer Stein Halvorsen.

– Dødt uten boliger

For Arbeiderpartiets Odd Willy Lørstad er dette godt nytt. Ap har gjennom hele reguleringsprosessen foreslått å få boliger inn i prosjektet.

– Vi mener det er helt håpløst å bygge en ny bydel med bare næringsvirksomhet. Det vil bli en død bydel. Planutvalget har hatt et formøte med tiltakshaver, noe jeg synes var positivt. En kombinasjon av bolig og næring er helt i tråd med vår politikk, og med høyhus får leilighetene en fantastisk utsikt. Boligdelen bør også inneholde små leiligheter for førstegangsetablerere, sier Lørstad.