Skip to main content

Vurderer ulike løsninger for tryggere veikryssing

Kristina Aalandslid og datteren Irene Proulx-Aalandslid (10) krysser gangfeltet i Bærumsveien til og fra jobb og skole. Nå håper både Aalandslid, FAU på Grav skole, naboer og SV-politiker at kryssingen kan gjøres mer trafikksikker.

Kristina Aalandslid og datteren Irene Proulx-Aalandslid (10) krysser gangfeltet i Bærumsveien til og fra jobb og skole. Nå håper både Aalandslid, FAU på Grav skole, naboer og SV-politiker at kryssingen kan gjøres mer trafikksikker.

Foto: KARL BRAANAAS

Både naboer og foreldre mener gangfeltet i Bærumsveien er trafikkfarlig. Fylket er i full sving med å sjekke ut mulige forbedringer.

– Vi har holdt på i mange år med dette. Det oppleves utrygt, særlig fra den ene siden, fordi man ikke er synlig for bilister før man nærmest står ute i veien. Og mange sjåfører merker ikke at de kjører over fartsgrensen på 50 km/t, sier Kristina Aalandslid.

Hun og familien bor like ved gangfeltet i Bærumsveien hvor man krysser for å komme seg mellom Ringstabekkveien og Tjernsrud-området. Overgangen er del av både skolevei, arbeidsvei og turvei.

– Gangfeltet er ofte tema for praten blant naboene her, bekrefter Aalandslid.

I denne runden har også FAU på Grav skole engasjert seg, og deres henvendelse til fylket ble snappet opp av SV i Viken. Gruppeleder Balder Alvær Olafsen fra Vøyenenga har nå fått svar på de tre konkrete spørsmålene han sendte fylkesrådet for samferdsel.

– Trygge skoleveier er en prioritert sak for oss, samtidig som det også er en sentral del av fylkeskommunens arbeid for trafikksikkerhet. Vi har engasjert oss i en rekke gangfelt i både Asker og Bærum. Takket være innspill fra innbyggerne kan vi ta det videre og utfordre fylkesråden, sier Olafsen.

– Alt som kan gi oppmerksomhet for tryggere skoleveier er positivt, mener Henrik Dokmo i FAU på Grav skole om det politiske engasjementet.

Mange hensyn

Nabo Kristina Aalandslid, som krysser gangfeltet til og fra jobb, mener det tryggeste hadde vært lysregulert overgang, slik at bilister måtte stanse for rødt lys. En god nummer to på løsningslista hennes er opphøyd gangfelt.

Etter svaret fra Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, er det løsning nummer to som er nærmest realisering.

– Fylkeskommunen vil foreta en vurdering om det kan være aktuelt å etablere et opphøyd gangfelt. Her må det imidlertid tas hensyn til en rekke forhold som støy, kollektiv- og utrykningstrasé, overvannshåndtering mv., skriver han i svarbrevet til SVs Olafsen.

Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken.

Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken.

FOTO: PRIVAT

Skinnes opplyser også at det allerede er foretatt vegetasjonsrydding og siktutbedring ved det aktuelle gangfeltet. 

– Dette vil bli ytterligere fulgt opp utover våren. Veilyset ved gangfeltet vil bli vurdert forsterket. I tillegg til vi se på parkeringssituasjonen på arealet rett sør for gangfeltet. Her parkeres det tidvis en del biler, som da i noe grad kan hindre sikt, skriver han. 

– Bedre belysning vil hjelpe, men det er i så fall som et av flere tiltak, mener Kristina Aalandslid.

Faglige vurderinger

Torsdag morgen var en representant fra Viken på plass for å telle passerende biler og kryssende fotgjengere, slik at fylket får et bedre bilde av situasjonen på stedet.

– Det er bra at fylkesrådet tar enkelte grep som å sørge for at det er ryddet områder rundt for å bedre sikten, bedre veibelysningen og gjennomføre fartsmålinger og tellinger av fotgjengere. Likevel er å utrede opphøyd gangfelt noe man ikke bør nøle med, sier Balder Alvær Olafsen.

– Her er ikke det viktigste hvordan man får gjort overgangen trygg, men at man gjør det trygt, legger han til.

Skinnes skriver at hverken lysregulering eller fotoboks, som er foreslått, er noe som anbefales basert på faglige vurderinger. 

– Erfaring viser at få kryssende kombinert med lavere trafikkmengde utenom rush medfører at et signalregulert gangfelt i liten grad blir benyttet som ment. Vi kan derfor ikke forvente en trafikksikkerhetsgevinst ved etablering av signalregulert gangfelt her, mener han. 

Kapping av vegetasjon er allerede påbegynt, mens bedre veibelysning kan komme på plass om kort tid. Å gjøre om til opphøyd gangfelt er til vurdering.

Kapping av vegetasjon er allerede påbegynt, mens bedre veibelysning kan komme på plass om kort tid. Å gjøre om til opphøyd gangfelt er til vurdering.

Foto: JØRGEN DAHL KRISTENSEN

Fotobokser vurderes kun på strekninger hvor det har skjedd fartsrelaterte ulykker, og hvor farten er målt til å være for høy. Det er ulykkesstatistikken fra siste seks år som legges til grunn. 

– Det er ikke registrert noen trafikkulykker på strekningen siste seks år. Det er derfor ikke aktuelt å fremme forslag om etablering av fotoboks, skriver Skinnes.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.