Skip to main content

Vil ha omkamp om «blåtrikken»

At trikk og T-bane går parallelt mellom Bekkestua og Jar vil ikke lenger være en realitet i 2024.

At trikk og T-bane går parallelt mellom Bekkestua og Jar vil ikke lenger være en realitet i 2024.

FOTO: KARL BRAANAAS

Både Ullern bydelsutvalg og interesseorganisasjonen «Sekretariatet for bytrafikk» vil hindre at trikken ikke vil gå lengre enn til Øraker. 

Med innførsel av nye trikker i Oslo vil trikken mellom hovedstaden og Bekkestua ikke lenger gå i Bærum, men stoppe på Øraker stasjon. Dette fordi de nye trikkene slik de nå er utformet ikke kan kjøre på T-banenettet mellom Jar og Bekkestua, slik trikken i dag gjør.

Dette er en konsekvens av beslutningen som ble tatt da Sporveien valgte å gå for den type trikk som nå er i ferd med å fases inn på trikkenettet. 

Sporveien er hundre prosent eid av Oslo kommune, selv om en liten del av trikkenettet går i Bærum.

Snart 1.000 medlemmer i aksjon

Facebook-aksjonen «Bevar blåtrikken til Bekkestua» i regi av Erik Larsen og Terje Løverås har det siste halve året fått nesten 1.000 medlemmer. Nå har de fått hjelp i kampen av bydelspolitikerne i Ullern og interesseorganisasjonen «Sekretariatet for bytrafikk». Sistnevnte sier selv de er en organisasjon som har som formål å presentere informasjon og gi råd om gode miljø- og transportløsninger i urbane strøk. 

Ruter har i disse dager sendt ut sin nye rutemodell for 2024, som blant annet omhandler nedleggelsen av trikkelinjen mellom Øraker og Bekkestua.

«Sekretariatet for bytrafikk» har nå sendt inn anmodning at kontrollutvalget i Oslo ser på saken. Dette fordi de mener Ruters begrunner trikkenedleggelsen blant annet ut fra sikkerhetsmessige årsaker, noe som de mener reiser spørsmål om realiteter og prosess. 

«Ut fra opplysninger som i dag foreligger er grunnlaget for nedlegging etter hva vi kan se ikke til stede. Vi mener det derfor er naturlig at kontrollutvalget vurderer behovet for en forvaltningsrevisjon», står det i henvendelsen til kontrollutvalget.

– Baklengs inn i fremtiden

Et enstemmig Ullern bydelsutvalg vedtok i forrige uke at trikketilbudet til Bekkestua måtte opprettholdes. De begrunnet vedtaket blant annet i at overgangen mellom stasjonene Øraker (trikk) og Bjørnsletta (T-bane) ikke er smidig, til hinder for funksjonshemmede og at det i områdeplanen for Skøyen, med stor vekst i antall beboere og antall arbeidsplasser, tilsier et godt kommunikasjonstilbud på strekningen.

– Jeg trodde ikke det var mulig å gå baklengs inn i fremtiden på en slik måte. Virker som den politiske interessen i byrådet i Oslo har kapitulert i dette spørsmålet, sier Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Ullern.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.