Skip to main content

Viken trekker E18-garantien

Viken fylkesråd fikk torsdag flertall i fylkestinget for forslaget om å trekke fylkets økonomiske garanti for E18 Vestkorridoren. Her fylkesråd for kollektivtrafikk, MDGs Kristoffer Robin Haug (til venstre), og fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) etter et møte i Samferdselsdepartementet om E18 i forrige uke.

Viken fylkesråd fikk torsdag flertall i fylkestinget for forslaget om å trekke fylkets økonomiske garanti for E18 Vestkorridoren. Her fylkesråd for kollektivtrafikk, MDGs Kristoffer Robin Haug (til venstre), og fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) etter et møte i Samferdselsdepartementet om E18 i forrige uke.

FOTO: KARL BRAANAAS

Med 59 stemmer for og 28 mot vedtok Viken fylkesting å trekke den økonomiske garantien for ny E18 Vestkorridoren.

Garantien på 15,8 milliarder kroner ble gitt av daværende Akershus fylkesting i oktober 2018.

Høyres gruppeleder Anette Solli fra Bærum forsøkte først å få saken i fylkestinget utsatt, men utsettelsesforslaget falt med 39 stemmer for og 48 imot.

Deretter fulgte en omfattende debatt for og imot E18-prosjektet i torsdagens møte.

Asker og Bærums-representantene Anette Solli (H), Kari Sofie Bjørnsen (H), Sebastian Otterhals (H) og Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) tok alle til orde for å bygge E18 etter dagens planer og dermed si nei til fylkesrådets forslag om å trekke lånegarantien. 

Eget forslag fra Frp

Bærums Ida Ohme Pedersen (Frp) støttet også E18-utbyggingen, men Frp fremmet forslag om å be staten bruke statlig regulering av hele prosjektet og finansiere veien uten bompenger og lokale bidrag. Dette forslaget fikk bare stemmene til Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Bærums-representantene Nikki Schei (MDG), Signe Bakke Sølberg (MDG) og Balder Alvær Olafsen (SV) støttet alle fra fylkestingets talerstol fylkesrådets forslag om å trekke garantien.

Alternativt forslag fra H, V og KrF

Etter at forslaget om å utsette saken var nedstemt, fremmet Høyre, Venstre og KrF isteden følgende forslag: 

«Fylkestinget ber fylkesrådet gå inn i forhandlinger med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner med den hensikt å bli enige om føringer for utbygging av Fornebubanen, Lysaker kollektivterminal og E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Fylkestinget ber fylkesrådet gjennom fylkesrådslederens plass i styringsgruppen for Oslopakke 3 sørge for at prosjektet Lysaker kollektivterminal blir realisert, slik at kollektivtrafikken fra vest mot Oslo kan ivaretas på en god måte og 0-vekst-målet for biltrafikken ivaretas.

Den fylkeskommunale garanten avgitt av Akershus fylkeskommune 22/10 2018 anses som bindende og trekkes ikke.»

Dette forslaget fikk bare støtte fra 28 av fylkestingets 87 representanter og falt.

MDG-jubel

Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, jubler over vedtaket.

– For en fantastisk dag! Fylkestinget i Viken har vedtatt en ny retning i samferdselspolitikken. Fremtidens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens grå og utdaterte løsninger. Dette er en viktig seier for alle som bor på Østlandet. Alle de som vil at politikerne skal hjelpe dem med å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier Haug i en uttalelse rett etter vedtaket i fylkestinget ble gjort.

– I stedet for å bruke pengene på mer kø, kork og kaos, kan vi bruke dem på kollektiv og moderne transportløsninger og byutvikling. Nå skal vi jobbe sammen med alle involverte aktører for å finne løsninger som prioriterer klima og lokalmiljø, kollektiv og nullvekstmål, mobilitet og bærekraftig byutvikling i Asker og Bærum, fortsetter Haug.

– Det vil nå raskt gå ut invitasjon fra oss til Bærum, Oslo og de andre partene om nye samtaler for å komme til enighet om en løsning, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) til Budstikka. 

Mener vedtaket er ulovlig

Høyre, Venstre og KrF krever lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak. 

– Vedtaket har ikke blitt til på lovlig måte, da det i saken ikke fremkommer om det er vurdert om Viken fylkesting kan trekke garantien. Forsvarlig saksbehandling tilsier at dette spørsmålet skulle vært underlagt en juridisk vurdering, slik at fylkestingets medlemmer kunne vært trygge på at sakens juridiske sider, med eventuelle konsekvenser, herunder erstatningskrav, hadde vært vurdert, skriver de tre partiene i sitt krav.

Hareide: – Uheldig

– Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en uttalelse etter torsdagens Viken-vedtak.

– Jeg er opptatt av å finne en løsning for E18 og Fornebubanen og er derfor fornøyd med at Statens vegvesen allerede i går inviterte partene, inkludert Viken, til å møtes til nye forhandlinger, sier Hareide.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.